مبدا : تهران
مقصد : پاتایا
تاریخ شروع تور : 1401/10/09
تاریخ پایان تور : 1401/11/30
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ویز هتل

BB
28,460,000 تومان
31,820,000 تومان
-
21,960,000 تومان
اف ایکس هتل

BB
29,020,000 تومان
32,940,000 تومان
25,400,000 تومان
22,160,000 تومان
هتل بستون پاتایا

BB
29,020,000 تومان
32,940,000 تومان
-
22,160,000 تومان
مایک گاردن ریزورت

BB
29,300,000 تومان
33,500,000 تومان
-
22,280,000 تومان
هتل ولکام پلازا

BB
29,300,000 تومان
33,500,000 تومان
24,640,000 تومان
22,280,000 تومان
هتل نوا پلاتینیوم پاتایا

BB
29,580,000 تومان
34,060,000 تومان
24,640,000 تومان
22,400,000 تومان
هتل آیرا گرند

BB
30,140,000 تومان
35,180,000 تومان
-
22,600,000 تومان
هتل بالی های بی پاتایا

BB
30,980,000 تومان
36,860,000 تومان
27,640,000 تومان
22,960,000 تومان
هتل سان شاین ویستا

BB
31,260,000 تومان
37,420,000 تومان
26,400,000 تومان
23,080,000 تومان
هتل ویستا پاتایا

BB
31,540,000 تومان
37,980,000 تومان
26,920,000 تومان
23,160,000 تومان
هتل امبر

BB
31,540,000 تومان
37,980,000 تومان
26,400,000 تومان
23,160,000 تومان
هتل ساسون فایو

BB
32,380,000 تومان
39,660,000 تومان
28,400,000 تومان
23,520,000 تومان
هتل سنتارا گرند میراژ پاتایا

BB
32,660,000 تومان
40,200,000 تومان
-
23,640,000 تومان
سیگناتور پاتایا

BB
33,220,000 تومان
41,340,000 تومان
28,680,000 تومان
23,840,000 تومان
هتل مرکور پاتایا

BB
35,180,000 تومان
45,260,000 تومان
30,680,000 تومان
24,640,000 تومان
هتل دوسیت تانی پاتایا

BB
37,700,000 تومان
50,300,000 تومان
31,960,000 تومان
25,640,000 تومان
هتل آوانی پاتایا

BB
38,260,000 تومان
51,420,000 تومان
32,440,000 تومان
25,880,000 تومان
هتل ویستا پاتایا

BB
40,780,000 تومان
56,460,000 تومان
-
26,880,000 تومان
هتل رویال کلیف بیچ پاتایا

BB
43,860,000 تومان
62,620,000 تومان
37,480,000 تومان
28,120,000 تومان
هتل آماری اوشن

BB
44,420,000 تومان
63,740,000 تومان
29,900,000 تومان
28,320,000 تومان
نام هتل ویز هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,460,000 تومان 31,820,000 تومان - 21,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل اف ایکس هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,020,000 تومان 32,940,000 تومان 25,400,000 تومان 22,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بستون پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,020,000 تومان 32,940,000 تومان - 22,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل مایک گاردن ریزورت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,300,000 تومان 33,500,000 تومان - 22,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ولکام پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,300,000 تومان 33,500,000 تومان 24,640,000 تومان 22,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نوا پلاتینیوم پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,580,000 تومان 34,060,000 تومان 24,640,000 تومان 22,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آیرا گرند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,140,000 تومان 35,180,000 تومان - 22,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بالی های بی پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,980,000 تومان 36,860,000 تومان 27,640,000 تومان 22,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سان شاین ویستا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,260,000 تومان 37,420,000 تومان 26,400,000 تومان 23,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ویستا پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,540,000 تومان 37,980,000 تومان 26,920,000 تومان 23,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل امبر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,540,000 تومان 37,980,000 تومان 26,400,000 تومان 23,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ساسون فایو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,380,000 تومان 39,660,000 تومان 28,400,000 تومان 23,520,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سنتارا گرند میراژ پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,660,000 تومان 40,200,000 تومان - 23,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیگناتور پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,220,000 تومان 41,340,000 تومان 28,680,000 تومان 23,840,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مرکور پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,180,000 تومان 45,260,000 تومان 30,680,000 تومان 24,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل دوسیت تانی پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,700,000 تومان 50,300,000 تومان 31,960,000 تومان 25,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آوانی پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,260,000 تومان 51,420,000 تومان 32,440,000 تومان 25,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ویستا پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,780,000 تومان 56,460,000 تومان - 26,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال کلیف بیچ پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,860,000 تومان 62,620,000 تومان 37,480,000 تومان 28,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آماری اوشن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 44,420,000 تومان 63,740,000 تومان 29,900,000 تومان 28,320,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 7
ردیف 1
به پاتایا
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور پاتایا زمستان