مبدا : تهران
مقصد : پوکت
تاریخ شروع تور : 1401/10/09
تاریخ پایان تور : 1401/11/30
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل فروم پارک

جیرا پارنل

BB
BB
34,100,000 تومان
38,100,000 تومان
-
27,200,000 تومان
اف ایکس مترولینک

هتل اشلی پلازا پاتونگ

BB
BB
34,860,000 تومان
39,620,000 تومان
31,480,000 تومان
27,520,000 تومان
پیسنیس

هتل پاتونگ هریتیج

BB
BB
35,220,000 تومان
40,340,000 تومان
31,280,000 تومان
27,640,000 تومان
ا وان بانکوک

Fishermen’s Harbour Urban Resort

BB
BB
35,580,000 تومان
41,060,000 تومان
31,560,000 تومان
27,800,000 تومان
هتل ماندرین سنتر پوینت بانکوک

هتل اسلیپ ویت می

BB
BB
37,140,000 تومان
44,180,000 تومان
34,240,000 تومان
28,400,000 تومان
هتل ایبیس ساتورن بانکوک

Deevana Plaza Phuket Patong

BB
BB
37,540,000 تومان
44,980,000 تومان
-
28,560,000 تومان
هتل نووتل فنیکس سیلوم بانکوک

هتل پاتونگ بای هیل

BB
BB
39,860,000 تومان
49,620,000 تومان
34,400,000 تومان
29,520,000 تومان
هتل رامادا پلازا مینام بانکوک

د چارم ریزورت پوکت

BB
BB
40,500,000 تومان
50,900,000 تومان
35,040,000 تومان
29,760,000 تومان
هتل رامادا پلازا مینام بانکوک

هلیدی این رسورت

BB
BB
40,700,000 تومان
51,300,000 تومان
-
29,840,000 تومان
سنترا پوینت سیلوم

Phuket Graceland

BB
BB
41,180,000 تومان
52,260,000 تومان
36,240,000 تومان
30,040,000 تومان
هتل سنتارا واتر گیت بانکوک

Duangjitt Resort & Spa

BB
BB
41,340,000 تومان
52,580,000 تومان
-
30,080,000 تومان
رادیسون سویتس

پاتونگ مرلین

BB
BB
42,140,000 تومان
54,180,000 تومان
36,440,000 تومان
30,400,000 تومان
هتل مرکور بانکوک ماکاسان

دیاموند گلیف

BB
BB
42,860,000 تومان
55,620,000 تومان
37,080,000 تومان
30,720,000 تومان
Lancaster Bangkok

Crest Resort Pool Villas

BB
BB
43,700,000 تومان
57,300,000 تومان
37,840,000 تومان
31,040,000 تومان
Amari Watergate Bangkok

آویستا گرند

BB
BB
50,020,000 تومان
69,940,000 تومان
43,520,000 تومان
33,560,000 تومان
Centara Grand at CentralWorld

Amari Phuket

BB
BB
51,380,000 تومان
72,660,000 تومان
-
33,720,000 تومان
اورینتال رسیدنسی

Hyatt Regency Phuket Resort

BB
BB
53,460,000 تومان
76,820,000 تومان
46,640,000 تومان
34,960,000 تومان
lebua at State Tower

هتل لمردین پوکت

BB
BB
67,220,000 تومان
104,340,000 تومان
59,000,000 تومان
40,440,000 تومان
نام هتل هتل فروم پارک

جیرا پارنل

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,100,000 تومان 38,100,000 تومان - 27,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل اف ایکس مترولینک

هتل اشلی پلازا پاتونگ

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,860,000 تومان 39,620,000 تومان 31,480,000 تومان 27,520,000 تومان
توضیحات
نام هتل پیسنیس

هتل پاتونگ هریتیج

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,220,000 تومان 40,340,000 تومان 31,280,000 تومان 27,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل ا وان بانکوک

Fishermen’s Harbour Urban Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,580,000 تومان 41,060,000 تومان 31,560,000 تومان 27,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ماندرین سنتر پوینت بانکوک

هتل اسلیپ ویت می

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,140,000 تومان 44,180,000 تومان 34,240,000 تومان 28,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایبیس ساتورن بانکوک

Deevana Plaza Phuket Patong

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,540,000 تومان 44,980,000 تومان - 28,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نووتل فنیکس سیلوم بانکوک

هتل پاتونگ بای هیل

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,860,000 تومان 49,620,000 تومان 34,400,000 تومان 29,520,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رامادا پلازا مینام بانکوک

د چارم ریزورت پوکت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,500,000 تومان 50,900,000 تومان 35,040,000 تومان 29,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رامادا پلازا مینام بانکوک

هلیدی این رسورت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,700,000 تومان 51,300,000 تومان - 29,840,000 تومان
توضیحات
نام هتل سنترا پوینت سیلوم

Phuket Graceland

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 41,180,000 تومان 52,260,000 تومان 36,240,000 تومان 30,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سنتارا واتر گیت بانکوک

Duangjitt Resort & Spa

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 41,340,000 تومان 52,580,000 تومان - 30,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل رادیسون سویتس

پاتونگ مرلین

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 42,140,000 تومان 54,180,000 تومان 36,440,000 تومان 30,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مرکور بانکوک ماکاسان

دیاموند گلیف

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 42,860,000 تومان 55,620,000 تومان 37,080,000 تومان 30,720,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lancaster Bangkok

Crest Resort Pool Villas

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,700,000 تومان 57,300,000 تومان 37,840,000 تومان 31,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Watergate Bangkok

آویستا گرند

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 50,020,000 تومان 69,940,000 تومان 43,520,000 تومان 33,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand at CentralWorld

Amari Phuket

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 51,380,000 تومان 72,660,000 تومان - 33,720,000 تومان
توضیحات
نام هتل اورینتال رسیدنسی

Hyatt Regency Phuket Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 53,460,000 تومان 76,820,000 تومان 46,640,000 تومان 34,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل lebua at State Tower

هتل لمردین پوکت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 67,220,000 تومان 104,340,000 تومان 59,000,000 تومان 40,440,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بانکوک 2
2 پوکت 5
ردیف 1
به بانکوک
مدت اقامت 2
توضیحات
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور پوکت+بانکوک