مبدا : تهران
مقصد : دبی
تاریخ شروع تور : 1401/10/23
تاریخ پایان تور : 1401/11/03
نوع سفر : هوایی - ایران ایر تور
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sadaf Hotel

BB
10,000,000 تومان
12,600,000 تومان
9,900,000 تومان
5,600,000 تومان
Mayfair Hotel

BB
11,200,000 تومان
14,200,000 تومان
10,600,000 تومان
5,600,000 تومان
Sun And Sands Downtown Hotel

BB
11,750,000 تومان
15,000,000 تومان
10,900,000 تومان
5,600,000 تومان
Grand Central Hotel

BB
11,900,000 تومان
15,200,000 تومان
10,400,000 تومان
5,600,000 تومان
گلدن تولیپ

BB
12,000,000 تومان
16,200,000 تومان
11,600,000 تومان
6,400,000 تومان
Coral Dubai Deira Hotel

BB
12,900,000 تومان
16,500,000 تومان
11,600,000 تومان
5,600,000 تومان
Avenue Hotel

BB
12,900,000 تومان
16,500,000 تومان
12,900,000 تومان
6,400,000 تومان
City Seasons hotel

BB
13,350,000 تومان
18,200,000 تومان
12,900,000 تومان
6,400,000 تومان
ال خوری سکای گاردن

BB
13,600,000 تومان
18,700,000 تومان
13,400,000 تومان
6,400,000 تومان
Moscow Hotel

BB
14,000,000 تومان
19,300,000 تومان
14,000,000 تومان
6,400,000 تومان
هتل کارلتون پالاس

BB
14,000,000 تومان
19,900,000 تومان
13,800,000 تومان
6,400,000 تومان
هتل رویال کونتیننتال

BB
14,200,000 تومان
19,900,000 تومان
13,400,000 تومان
6,400,000 تومان
Avani Deira Dubai Hotel

BB
14,250,000 تومان
20,200,000 تومان
13,600,000 تومان
6,400,000 تومان
گورا

BB
15,800,000 تومان
23,150,000 تومان
14,400,000 تومان
6,400,000 تومان
Rose Rayhaan by Rotana - Dubai

BB
16,250,000 تومان
24,900,000 تومان
14,600,000 تومان
6,400,000 تومان
د تور پلازا

BB
17,200,000 تومان
25,900,000 تومان
15,900,000 تومان
6,900,000 تومان
Al Bandar Rotana - Creek

BB
17,700,000 تومان
25,400,000 تومان
16,400,000 تومان
6,400,000 تومان
نام هتل Sadaf Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,000,000 تومان 12,600,000 تومان 9,900,000 تومان 5,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mayfair Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,200,000 تومان 14,200,000 تومان 10,600,000 تومان 5,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,750,000 تومان 15,000,000 تومان 10,900,000 تومان 5,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Central Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,900,000 تومان 15,200,000 تومان 10,400,000 تومان 5,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدن تولیپ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,000,000 تومان 16,200,000 تومان 11,600,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Coral Dubai Deira Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,900,000 تومان 16,500,000 تومان 11,600,000 تومان 5,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avenue Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,900,000 تومان 16,500,000 تومان 12,900,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Seasons hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,350,000 تومان 18,200,000 تومان 12,900,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل ال خوری سکای گاردن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,600,000 تومان 18,700,000 تومان 13,400,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Moscow Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,000,000 تومان 19,300,000 تومان 14,000,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کارلتون پالاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,000,000 تومان 19,900,000 تومان 13,800,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال کونتیننتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,200,000 تومان 19,900,000 تومان 13,400,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avani Deira Dubai Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,250,000 تومان 20,200,000 تومان 13,600,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل گورا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,800,000 تومان 23,150,000 تومان 14,400,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rose Rayhaan by Rotana - Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,250,000 تومان 24,900,000 تومان 14,600,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل د تور پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,200,000 تومان 25,900,000 تومان 15,900,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Al Bandar Rotana - Creek

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,700,000 تومان 25,400,000 تومان 16,400,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور دبی دی