مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1401/10/24
تاریخ پایان تور : 1401/10/30
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Reydel Hotel

BB
6,830,000 تومان
9,620,000 تومان
6,180,000 تومان
4,000,000 تومان
گرند میلان

BB
7,260,000 تومان
10,050,000 تومان
6,400,000 تومان
4,000,000 تومان
اکتوال لایف

BB
7,790,000 تومان
11,560,000 تومان
6,180,000 تومان
4,000,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
8,010,000 تومان
11,990,000 تومان
6,180,000 تومان
4,000,000 تومان
White Monarch Hotel

BB
8,010,000 تومان
11,990,000 تومان
6,180,000 تومان
4,000,000 تومان
درا پرا

BB
8,550,000 تومان
13,060,000 تومان
6,400,000 تومان
4,000,000 تومان
Grand Emin Hotel

BB
8,550,000 تومان
13,060,000 تومان
6,180,000 تومان
4,000,000 تومان
گرند هالیک

BB
9,840,000 تومان
15,640,000 تومان
7,260,000 تومان
4,000,000 تومان
Feronya Hotel

BB
10,270,000 تومان
16,500,000 تومان
6,610,000 تومان
4,000,000 تومان
هتل سمینال

BB
13,490,000 تومان
22,950,000 تومان
6,400,000 تومان
4,000,000 تومان
Mercure Hotel Istanbul Bomonti

BB
13,690,000 تومان
23,350,000 تومان
6,560,000 تومان
4,000,000 تومان
Metropolitan Taksim hotel

BB
13,690,000 تومان
23,350,000 تومان
8,630,000 تومان
4,000,000 تومان
Grand Cevahir Hotel

BB
14,350,000 تومان
24,670,000 تومان
7,260,000 تومان
4,000,000 تومان
اکسیدنتال

BB
16,220,000 تومان
27,030,000 تومان
11,390,000 تومان
4,000,000 تومان
Crowne Plaza Istanbul - Harbiye

BB
17,600,000 تومان
31,170,000 تومان
8,630,000 تومان
4,000,000 تومان
CVK Park Bosphorus hotel

BB
29,910,000 تومان
55,780,000 تومان
9,780,000 تومان
4,000,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,830,000 تومان 9,620,000 تومان 6,180,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند میلان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,260,000 تومان 10,050,000 تومان 6,400,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکتوال لایف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,790,000 تومان 11,560,000 تومان 6,180,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,010,000 تومان 11,990,000 تومان 6,180,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,010,000 تومان 11,990,000 تومان 6,180,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل درا پرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,550,000 تومان 13,060,000 تومان 6,400,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Emin Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,550,000 تومان 13,060,000 تومان 6,180,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند هالیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,840,000 تومان 15,640,000 تومان 7,260,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,270,000 تومان 16,500,000 تومان 6,610,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سمینال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,490,000 تومان 22,950,000 تومان 6,400,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Hotel Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,690,000 تومان 23,350,000 تومان 6,560,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Metropolitan Taksim hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,690,000 تومان 23,350,000 تومان 8,630,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,350,000 تومان 24,670,000 تومان 7,260,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکسیدنتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,220,000 تومان 27,030,000 تومان 11,390,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Istanbul - Harbiye

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,600,000 تومان 31,170,000 تومان 8,630,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل CVK Park Bosphorus hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,910,000 تومان 55,780,000 تومان 9,780,000 تومان 4,000,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 5
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول دی