مبدا : تهران
مقصد : پوکت
تاریخ شروع تور : 1401/11/01
تاریخ پایان تور : 1401/12/15
نوع سفر : هوایی - سلام ایر
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
نپتون

BB
32,600,000 تومان
36,510,000 تومان
-
26,550,000 تومان
هتل اشلی پلازا پاتونگ

BB
33,820,000 تومان
38,940,000 تومان
30,320,000 تومان
27,000,000 تومان
Ashlee Hub Hotel Patong

BB
34,120,000 تومان
39,540,000 تومان
30,620,000 تومان
480,000 تومان
آنداکیرا

BB
36,230,000 تومان
43,760,000 تومان
32,730,000 تومان
26,500,000 تومان
هتل اسلیپ ویت می

BB
36,530,000 تومان
44,660,000 تومان
33,030,000 تومان
27,500,000 تومان
اندمان امبراسی پاتونگ

BB
38,640,000 تومان
48,570,000 تومان
34,240,000 تومان
30,500,000 تومان
د چارم ریزورت پوکت

BB
40,140,000 تومان
52,180,000 تومان
36,640,000 تومان
30,500,000 تومان
ibis Phuket Patong

BB
40,750,000 تومان
52,790,000 تومان
33,800,000 تومان
30,500,000 تومان
Duangjitt Resort & Spa

BB
40,750,000 تومان
52,790,000 تومان
37,250,000 تومان
30,500,000 تومان
نام هتل نپتون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,600,000 تومان 36,510,000 تومان - 26,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل اشلی پلازا پاتونگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,820,000 تومان 38,940,000 تومان 30,320,000 تومان 27,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Hub Hotel Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,120,000 تومان 39,540,000 تومان 30,620,000 تومان 480,000 تومان
توضیحات
نام هتل آنداکیرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,230,000 تومان 43,760,000 تومان 32,730,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل اسلیپ ویت می

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,530,000 تومان 44,660,000 تومان 33,030,000 تومان 27,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل اندمان امبراسی پاتونگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,640,000 تومان 48,570,000 تومان 34,240,000 تومان 30,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل د چارم ریزورت پوکت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,140,000 تومان 52,180,000 تومان 36,640,000 تومان 30,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis Phuket Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,750,000 تومان 52,790,000 تومان 33,800,000 تومان 30,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,750,000 تومان 52,790,000 تومان 37,250,000 تومان 30,500,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7
ردیف 1
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور پوکت زمستان 1401