مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1401/12/15
تاریخ پایان تور : 1402/01/31
نوع سفر : هوایی - پگاسوس
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
الکسوس

FB
18,290,000 تومان
22,190,000 تومان
14,390,000 تومان
13,990,000 تومان
Belkon Hotel

ALL
18,790,000 تومان
23,090,000 تومان
14,590,000 تومان
13,990,000 تومان
Cender Hotel

UALL
20,290,000 تومان
26,090,000 تومان
15,290,000 تومان
13,990,000 تومان
Special
Nazar Beach Hotel

UALL
21,390,000 تومان
27,590,000 تومان
15,490,000 تومان
13,990,000 تومان
Imperial Sunland Hotel

UALL
22,490,000 تومان
29,590,000 تومان
15,890,000 تومان
13,990,000 تومان
این ویستا

UALL
23,990,000 تومان
32,290,000 تومان
16,490,000 تومان
13,990,000 تومان
Ramada Resort Lara

UALL
24,290,000 تومان
32,390,000 تومان
16,390,000 تومان
13,990,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
24,300,000 تومان
32,790,000 تومان
16,500,000 تومان
13,990,000 تومان
Limak Limra

UALL
25,590,000 تومان
34,590,000 تومان
16,790,000 تومان
13,990,000 تومان
Sherwood Suite Lara

UALL
25,790,000 تومان
34,800,000 تومان
16,790,000 تومان
13,990,000 تومان
لیماک آرکادیا

UALL
26,590,000 تومان
36,190,000 تومان
17,090,000 تومان
13,990,000 تومان
مایرگ پارک

UALL
26,990,000 تومان
36,990,000 تومان
17,290,000 تومان
13,990,000 تومان
بلیس دلوکس

UALL
29,290,000 تومان
40,890,000 تومان
18,090,000 تومان
13,990,000 تومان
Spice Hotel Belek

UALL
29,590,000 تومان
41,390,000 تومان
18,190,000 تومان
13,990,000 تومان
Aska Lara

UALL
29,790,000 تومان
41,590,000 تومان
18,190,000 تومان
13,990,000 تومان
Club Hotel Sera

UALL
30,790,000 تومان
43,790,000 تومان
18,690,000 تومان
13,990,000 تومان
هتل شروود لارا

UALL
30,990,000 تومان
43,790,000 تومان
18,590,000 تومان
13,990,000 تومان
Swandor Resort Topkapi Palace

UALL
31,290,000 تومان
-
-
-
Asteria Kremlin Palace

UALL
31,490,000 تومان
44,490,000 تومان
18,690,000 تومان
13,990,000 تومان
Titanic Beach

UALL
31,890,000 تومان
45,190,000 تومان
18,890,000 تومان
13,990,000 تومان
لیماک لارا

UALL
31,890,000 تومان
45,190,000 تومان
18,890,000 تومان
13,990,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
31,890,000 تومان
45,190,000 تومان
18,890,000 تومان
13,990,000 تومان
رویال وینگس

UALL
32,390,000 تومان
45,690,000 تومان
18,890,000 تومان
13,990,000 تومان
Xanadu Resort Hotel

BB
32,390,000 تومان
46,090,000 تومان
19,090,000 تومان
13,990,000 تومان
رایکس پرمیوم تکی روا

UALL
32,390,000 تومان
46,090,000 تومان
19,090,000 تومان
13,990,000 تومان
Rixos Sungate

UALL
32,690,000 تومان
46,590,000 تومان
19,190,000 تومان
13,990,000 تومان
آیس گریین پالاس

UALL
32,690,000 تومان
46,790,000 تومان
19,200,000 تومان
13,990,000 تومان
رایکس بلدیبی

UALL
32,890,000 تومان
47,390,000 تومان
19,390,000 تومان
13,990,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
33,900,000 تومان
48,590,000 تومان
19,490,000 تومان
13,990,000 تومان
رایکس دونتمن

UALL
33,990,000 تومان
48,790,000 تومان
19,590,000 تومان
13,990,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

UALL
34,790,000 تومان
50,190,000 تومان
19,890,000 تومان
13,990,000 تومان
Sueno Deluxe

UALL
36,590,000 تومان
53,090,000 تومان
20,390,000 تومان
13,990,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
37,990,000 تومان
55,500,000 تومان
20,890,000 تومان
13,990,000 تومان
Royal Holiday Palace

BB
38,690,000 تومان
57,290,000 تومان
21,390,000 تومان
13,990,000 تومان
Barut Lara

BB
39,690,000 تومان
58,700,000 تومان
21,590,000 تومان
13,990,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
40,190,000 تومان
58,990,000 تومان
25,890,000 تومان
13,990,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
41,590,000 تومان
61,290,000 تومان
26,490,000 تومان
13,990,000 تومان
Titanic Mardan Palace

UALL
45,990,000 تومان
69,390,000 تومان
23,690,000 تومان
13,990,000 تومان
Selectum Luxury

UALL
48,590,000 تومان
73,690,000 تومان
24,490,000 تومان
13,990,000 تومان
Ela Quality Resort Belek

UALL
50,190,000 تومان
76,590,000 تومان
25,090,000 تومان
13,990,000 تومان
Rixos Premium Belek

UALL
50,590,000 تومان
75,890,000 تومان
24,590,000 تومان
13,990,000 تومان
Calista Luxury Resort

UALL
51,190,000 تومان
77,590,000 تومان
25,090,000 تومان
13,990,000 تومان
Regnum Carya

UALL
68,390,000 تومان
105,890,000 تومان
30,390,000 تومان
13,990,000 تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort

UALL
75,790,000 تومان
118,990,000 تومان
33,090,000 تومان
13,990,000 تومان
نام هتل الکسوس

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,290,000 تومان 22,190,000 تومان 14,390,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,790,000 تومان 23,090,000 تومان 14,590,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,290,000 تومان 26,090,000 تومان 15,290,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
Nazar Beach Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,390,000 تومان 27,590,000 تومان 15,490,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Imperial Sunland Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,490,000 تومان 29,590,000 تومان 15,890,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل این ویستا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,990,000 تومان 32,290,000 تومان 16,490,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,290,000 تومان 32,390,000 تومان 16,390,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,300,000 تومان 32,790,000 تومان 16,500,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Limra

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,590,000 تومان 34,590,000 تومان 16,790,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Suite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,790,000 تومان 34,800,000 تومان 16,790,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل لیماک آرکادیا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,590,000 تومان 36,190,000 تومان 17,090,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل مایرگ پارک

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,990,000 تومان 36,990,000 تومان 17,290,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل بلیس دلوکس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,290,000 تومان 40,890,000 تومان 18,090,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,590,000 تومان 41,390,000 تومان 18,190,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aska Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,790,000 تومان 41,590,000 تومان 18,190,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Hotel Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,790,000 تومان 43,790,000 تومان 18,690,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,990,000 تومان 43,790,000 تومان 18,590,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swandor Resort Topkapi Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,290,000 تومان - - -
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,490,000 تومان 44,490,000 تومان 18,690,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,890,000 تومان 45,190,000 تومان 18,890,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل لیماک لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,890,000 تومان 45,190,000 تومان 18,890,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,890,000 تومان 45,190,000 تومان 18,890,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال وینگس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,390,000 تومان 45,690,000 تومان 18,890,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Xanadu Resort Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,390,000 تومان 46,090,000 تومان 19,090,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رایکس پرمیوم تکی روا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,390,000 تومان 46,090,000 تومان 19,090,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,690,000 تومان 46,590,000 تومان 19,190,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل آیس گریین پالاس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,690,000 تومان 46,790,000 تومان 19,200,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رایکس بلدیبی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,890,000 تومان 47,390,000 تومان 19,390,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,900,000 تومان 48,590,000 تومان 19,490,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رایکس دونتمن

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,990,000 تومان 48,790,000 تومان 19,590,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,790,000 تومان 50,190,000 تومان 19,890,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sueno Deluxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,590,000 تومان 53,090,000 تومان 20,390,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,990,000 تومان 55,500,000 تومان 20,890,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,690,000 تومان 57,290,000 تومان 21,390,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Barut Lara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,690,000 تومان 58,700,000 تومان 21,590,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,190,000 تومان 58,990,000 تومان 25,890,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 41,590,000 تومان 61,290,000 تومان 26,490,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Mardan Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,990,000 تومان 69,390,000 تومان 23,690,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Selectum Luxury

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 48,590,000 تومان 73,690,000 تومان 24,490,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ela Quality Resort Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 50,190,000 تومان 76,590,000 تومان 25,090,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 50,590,000 تومان 75,890,000 تومان 24,590,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 51,190,000 تومان 77,590,000 تومان 25,090,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 68,390,000 تومان 105,890,000 تومان 30,390,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 75,790,000 تومان 118,990,000 تومان 33,090,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا نوروز 1402