مبدا : تهران
مقصد : کوالالامپور
تاریخ شروع تور : 1401/12/16
تاریخ پایان تور : 1402/05/09
نوع سفر : هوایی - ایر عربیا
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Oakwood Hotel & Residence Kuala Lumpur

BB
36,640,000 تومان
44,670,000 تومان
37,790,000 تومان
30,340,000 تومان
Furama Bukit Bintang

BB
36,850,000 تومان
45,090,000 تومان
36,850,000 تومان
30,390,000 تومان
ibis Kuala Lumpur City Centre

BB
38,740,000 تومان
48,870,000 تومان
-
30,650,000 تومان
Pacific Regency Hotel

BB
39,680,000 تومان
50,760,000 تومان
38,740,000 تومان
30,760,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

BB
40,150,000 تومان
51,700,000 تومان
43,410,000 تومان
30,810,000 تومان
Grand Millennium Kuala Lumpur

BB
42,730,000 تومان
56,900,000 تومان
41,570,000 تومان
31,180,000 تومان
InterContinental Kuala Lumpur

BB
48,610,000 تومان
68,660,000 تومان
45,770,000 تومان
32,020,000 تومان
ایی کیو کوالالامپور

BB
52,860,000 تومان
77,110,000 تومان
47,080,000 تومان
32,590,000 تومان
JW Marriott Kuala Lumpur

BB
55,690,000 تومان
82,780,000 تومان
55,690,000 تومان
33,010,000 تومان
ریتز

BB
57,060,000 تومان
85,570,000 تومان
56,590,000 تومان
33,220,000 تومان
نام هتل Oakwood Hotel & Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,640,000 تومان 44,670,000 تومان 37,790,000 تومان 30,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Furama Bukit Bintang

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,850,000 تومان 45,090,000 تومان 36,850,000 تومان 30,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis Kuala Lumpur City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,740,000 تومان 48,870,000 تومان - 30,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Regency Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,680,000 تومان 50,760,000 تومان 38,740,000 تومان 30,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,150,000 تومان 51,700,000 تومان 43,410,000 تومان 30,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Millennium Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 42,730,000 تومان 56,900,000 تومان 41,570,000 تومان 31,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل InterContinental Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 48,610,000 تومان 68,660,000 تومان 45,770,000 تومان 32,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایی کیو کوالالامپور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,860,000 تومان 77,110,000 تومان 47,080,000 تومان 32,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل JW Marriott Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 55,690,000 تومان 82,780,000 تومان 55,690,000 تومان 33,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل ریتز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 57,060,000 تومان 85,570,000 تومان 56,590,000 تومان 33,220,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 7
ردیف 1
به کوالالامپور
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور کوالالامپور 7 شب و 8 روز