مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1401/11/02
تاریخ پایان تور : 1401/11/30
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) توضیحات
گرند میلان

BB
7,800,000 تومان
11,000,000 تومان
6,200,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
8,890,000 تومان
12,600,000 تومان
7,000,000 تومان
White Monarch Hotel

BB
9,700,000 تومان
14,700,000 تومان
7,200,000 تومان
Dora

BB
10,000,000 تومان
15,000,000 تومان
5,000,000 تومان
یورو پلازا

BB
10,000,000 تومان
15,000,000 تومان
7,200,000 تومان
Feronya Hotel

BB
10,700,000 تومان
16,000,000 تومان
8,200,000 تومان
تاکسیم اکسپرس

BB
10,800,000 تومان
16,900,000 تومان
7,200,000 تومان
گرند هالیک

BB
10,850,000 تومان
17,000,000 تومان
7,000,000 تومان
سیتی سنتر

BB
11,100,000 تومان
17,000,000 تومان
7,200,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
14,770,000 تومان
24,000,000 تومان
8,000,000 تومان
Palazzo Donizetti Hotel

BB
15,050,000 تومان
26,000,000 تومان
12,000,000 تومان
Grand Cevahir Hotel

BB
15,760,000 تومان
24,000,000 تومان
8,000,000 تومان
Titanic City Hotel

BB
16,800,000 تومان
29,000,000 تومان
-
Elite World Istanbul

BB
19,600,000 تومان
34,000,000 تومان
-
CVK Park Bosphorus hotel

BB
31,100,000 تومان
56,000,000 تومان
9,000,000 تومان
Swissotel The Bosphorus

BB
42,300,000 تومان
77,000,000 تومان
12,000,000 تومان
نام هتل گرند میلان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,800,000 تومان 11,000,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,890,000 تومان 12,600,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,700,000 تومان 14,700,000 تومان 7,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,000,000 تومان 15,000,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل یورو پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,000,000 تومان 15,000,000 تومان 7,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,700,000 تومان 16,000,000 تومان 8,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل تاکسیم اکسپرس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,800,000 تومان 16,900,000 تومان 7,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند هالیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,850,000 تومان 17,000,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیتی سنتر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,100,000 تومان 17,000,000 تومان 7,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,770,000 تومان 24,000,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palazzo Donizetti Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,050,000 تومان 26,000,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,760,000 تومان 24,000,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,800,000 تومان 29,000,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,600,000 تومان 34,000,000 تومان -
توضیحات
نام هتل CVK Park Bosphorus hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,100,000 تومان 56,000,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel The Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 42,300,000 تومان 77,000,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 5
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول بهمن