مبدا : تهران
مقصد : دبی
تاریخ شروع تور : 1401/11/03
تاریخ پایان تور : 1401/11/30
نوع سفر : هوایی - ایران ایر تور
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) توضیحات
Sadaf Hotel

BB
11,750,000 تومان
15,575,000 تومان
-
Sun And Sands Downtown Hotel

BB
14,060,000 تومان
19,000,000 تومان
11,730,000 تومان
گلدن تولیپ

BB
14,795,000 تومان
20,460,000 تومان
12,700,000 تومان
هیات پلاس جمیرا

BB
18,065,000 تومان
26,900,000 تومان
11,830,000 تومان
Aloft City Centre Deira

BB
20,260,000 تومان
31,300,000 تومان
14,270,000 تومان
Rose Rayhaan by Rotana - Dubai

BB
21,725,000 تومان
34,225,000 تومان
15,245,000 تومان
کرون پلازا شیخ زاهد

BB
22,415,000 تومان
35,400,000 تومان
19,350,000 تومان
Al Bandar Rotana - Creek

BB
23,045,000 تومان
36,765,000 تومان
14,370,000 تومان
هتل کانال سنترال

BB
23,780,000 تومان
38,230,000 تومان
16,810,000 تومان
گرند حیات دبی

BB
33,880,000 تومان
58,340,000 تومان
-
هابتور گرند رسوت

BB
38,185,000 تومان
66,545,000 تومان
7,550,000 تومان
نام هتل Sadaf Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,750,000 تومان 15,575,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,060,000 تومان 19,000,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدن تولیپ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,795,000 تومان 20,460,000 تومان 12,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیات پلاس جمیرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,065,000 تومان 26,900,000 تومان 11,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aloft City Centre Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,260,000 تومان 31,300,000 تومان 14,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rose Rayhaan by Rotana - Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,725,000 تومان 34,225,000 تومان 15,245,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرون پلازا شیخ زاهد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,415,000 تومان 35,400,000 تومان 19,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Al Bandar Rotana - Creek

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,045,000 تومان 36,765,000 تومان 14,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کانال سنترال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,780,000 تومان 38,230,000 تومان 16,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند حیات دبی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,880,000 تومان 58,340,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هابتور گرند رسوت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,185,000 تومان 66,545,000 تومان 7,550,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 4
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور دبی بهمن