مبدا : تهران
مقصد : کوالالامپور + سنگاپور
تاریخ شروع تور : 1402/01/02
تاریخ پایان تور : 1402/01/20
نوع سفر : هوایی - ایر عربیا
مدت اقامت : 9 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Pacific Express Hotel

ای بیس بودگت

BB
BB
64,490,000 تومان
80,290,000 تومان
64,690,000 تومان
52,800,000 تومان
هتل هالیدی این اکسپرس

ای بیس بودگت

BB
BB
66,490,000 تومان
83,000,000 تومان
65,090,000 تومان
54,090,000 تومان
مرکوره کوالا

هتل رویال ات نیوتن سنگاپور

BB
BB
68,990,000 تومان
86,690,000 تومان
67,090,000 تومان
54,590,000 تومان
هتل هالیدی این اکسپرس

هتل بوس سنگاپور

BB
BB
69,490,000 تومان
87,690,000 تومان
67,990,000 تومان
54,790,000 تومان
مرکوره کوالا

هتل بوس سنگاپور

BB
BB
70,990,000 تومان
90,690,000 تومان
69,390,000 تومان
54,890,000 تومان
مرکوره کوالا

مرکوره سنگاپور

BB
BB
72,990,000 تومان
95,690,000 تومان
71,090,000 تومان
54,990,000 تومان
Dorsett Kuala Lumpur

مرکوره سنگاپور

BB
BB
73,990,000 تومان
97,890,000 تومان
72,090,000 تومان
55,090,000 تومان
Royale Chulan Kuala Lumpur

هتل گرند کاپتورن واتر فرونت

BB
BB
79,490,000 تومان
108,290,000 تومان
77,990,000 تومان
55,890,000 تومان
InterContinental Kuala Lumpur

هتل گرند کاپتورن واتر فرونت

BB
BB
83,490,000 تومان
116,290,000 تومان
80,990,000 تومان
56,390,000 تومان
ریتز

هتل گرند کاپتورن واتر فرونت

BB
BB
95,490,000 تومان
139,690,000 تومان
92,590,000 تومان
58,190,000 تومان
نام هتل Pacific Express Hotel

ای بیس بودگت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 64,490,000 تومان 80,290,000 تومان 64,690,000 تومان 52,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هالیدی این اکسپرس

ای بیس بودگت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 66,490,000 تومان 83,000,000 تومان 65,090,000 تومان 54,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل مرکوره کوالا

هتل رویال ات نیوتن سنگاپور

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 68,990,000 تومان 86,690,000 تومان 67,090,000 تومان 54,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هالیدی این اکسپرس

هتل بوس سنگاپور

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 69,490,000 تومان 87,690,000 تومان 67,990,000 تومان 54,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل مرکوره کوالا

هتل بوس سنگاپور

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 70,990,000 تومان 90,690,000 تومان 69,390,000 تومان 54,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل مرکوره کوالا

مرکوره سنگاپور

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 72,990,000 تومان 95,690,000 تومان 71,090,000 تومان 54,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dorsett Kuala Lumpur

مرکوره سنگاپور

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 73,990,000 تومان 97,890,000 تومان 72,090,000 تومان 55,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Kuala Lumpur

هتل گرند کاپتورن واتر فرونت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 79,490,000 تومان 108,290,000 تومان 77,990,000 تومان 55,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل InterContinental Kuala Lumpur

هتل گرند کاپتورن واتر فرونت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 83,490,000 تومان 116,290,000 تومان 80,990,000 تومان 56,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل ریتز

هتل گرند کاپتورن واتر فرونت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 95,490,000 تومان 139,690,000 تومان 92,590,000 تومان 58,190,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 6
2 سنگاپور 3
ردیف 1
به کوالالامپور
مدت اقامت 6
توضیحات
ردیف 2
به سنگاپور
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور مالزی نوروز 1402