مبدا : تهران
مقصد : لنکاوی
تاریخ شروع تور : 1401/12/29
تاریخ پایان تور : 1402/01/31
نوع سفر : هوایی - ایر عربیا
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Pacific Express Hotel

د ویلا

BB
BB
50,990,000 تومان
61,090,000 تومان
-
45,690,000 تومان
هتل هالیدی این اکسپرس

د ویلا

BB
BB
52,490,000 تومان
62,990,000 تومان
53,190,000 تومان
46,890,000 تومان
مرکوره کوالا

هتل دش ریزورت

BB
BB
58,990,000 تومان
75,690,000 تومان
-
47,890,000 تومان
Dorsett Kuala Lumpur

هتل دش ریزورت

BB
BB
59,490,000 تومان
76,990,000 تومان
-
47,890,000 تومان
مرکوره کوالا

هتل هالیدی ویلا

BB
BB
59,790,000 تومان
77,190,000 تومان
54,490,000 تومان
48,090,000 تومان
Royale Chulan Kuala Lumpur

هتل دش ریزورت

BB
BB
59,890,000 تومان
77,690,000 تومان
-
47,990,000 تومان
Royale Chulan Kuala Lumpur

هتل برجای ریزورت

BB
BB
60,490,000 تومان
78,990,000 تومان
-
47,990,000 تومان
Royale Chulan Kuala Lumpur

هتل هالیدی ویلا

BB
BB
60,990,000 تومان
79,390,000 تومان
55,590,000 تومان
48,290,000 تومان
Royale Chulan Kuala Lumpur

پارک رویال

BB
BB
61,990,000 تومان
79,390,000 تومان
-
48,990,000 تومان
InterContinental Kuala Lumpur

هتل هالیدی ویلا

BB
BB
63,890,000 تومان
84,890,000 تومان
57,790,000 تومان
48,890,000 تومان
InterContinental Kuala Lumpur

هتل برجای ریزورت

BB
BB
63,990,000 تومان
85,190,000 تومان
-
48,790,000 تومان
InterContinental Kuala Lumpur

پارک رویال

BB
BB
64,490,000 تومان
84,490,000 تومان
-
49,290,000 تومان
InterContinental Kuala Lumpur

پلانجی بیچ

BB
BB
65,990,000 تومان
89,090,000 تومان
61,490,000 تومان
49,090,000 تومان
InterContinental Kuala Lumpur

ددانا

BB
BB
71,890,000 تومان
100,990,000 تومان
63,690,000 تومان
49,890,000 تومان
ریتز

پلانجی بیچ

BB
BB
74,990,000 تومان
105,790,000 تومان
70,190,000 تومان
50,890,000 تومان
ریتز

ددانا

BB
BB
79,490,000 تومان
116,290,000 تومان
71,690,000 تومان
50,990,000 تومان
نام هتل Pacific Express Hotel

د ویلا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 50,990,000 تومان 61,090,000 تومان - 45,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هالیدی این اکسپرس

د ویلا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,490,000 تومان 62,990,000 تومان 53,190,000 تومان 46,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل مرکوره کوالا

هتل دش ریزورت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 58,990,000 تومان 75,690,000 تومان - 47,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dorsett Kuala Lumpur

هتل دش ریزورت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 59,490,000 تومان 76,990,000 تومان - 47,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل مرکوره کوالا

هتل هالیدی ویلا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 59,790,000 تومان 77,190,000 تومان 54,490,000 تومان 48,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Kuala Lumpur

هتل دش ریزورت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 59,890,000 تومان 77,690,000 تومان - 47,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Kuala Lumpur

هتل برجای ریزورت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 60,490,000 تومان 78,990,000 تومان - 47,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Kuala Lumpur

هتل هالیدی ویلا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 60,990,000 تومان 79,390,000 تومان 55,590,000 تومان 48,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Kuala Lumpur

پارک رویال

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 61,990,000 تومان 79,390,000 تومان - 48,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل InterContinental Kuala Lumpur

هتل هالیدی ویلا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 63,890,000 تومان 84,890,000 تومان 57,790,000 تومان 48,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل InterContinental Kuala Lumpur

هتل برجای ریزورت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 63,990,000 تومان 85,190,000 تومان - 48,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل InterContinental Kuala Lumpur

پارک رویال

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 64,490,000 تومان 84,490,000 تومان - 49,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل InterContinental Kuala Lumpur

پلانجی بیچ

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 65,990,000 تومان 89,090,000 تومان 61,490,000 تومان 49,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل InterContinental Kuala Lumpur

ددانا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 71,890,000 تومان 100,990,000 تومان 63,690,000 تومان 49,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل ریتز

پلانجی بیچ

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 74,990,000 تومان 105,790,000 تومان 70,190,000 تومان 50,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل ریتز

ددانا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 79,490,000 تومان 116,290,000 تومان 71,690,000 تومان 50,990,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4
2 لنکاوی 3
ردیف 1
به کوالالامپور
مدت اقامت 4
توضیحات
ردیف 2
به لنکاوی
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور مالزی  نوروز 1402