مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1401/12/26
تاریخ پایان تور : 1402/01/15
نوع سفر : هوایی - تلویند
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Belkon Hotel

ALL
24,130,000 تومان
26,870,000 تومان
19,740,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Cender Hotel

ALL
24,990,000 تومان
28,160,000 تومان
20,170,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
هتل کریستال واترورلد

UALL
32,730,000 تومان
39,770,000 تومان
24,040,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
آکوا ورد بلک

UALL
33,960,000 تومان
49,260,000 تومان
24,650,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Amara Premier

UALL
34,880,000 تومان
44,670,000 تومان
25,110,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Miracle Resort Hotel

ALL
38,550,000 تومان
49,560,000 تومان
26,950,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
رایکس بلدیبی

ALL
39,470,000 تومان
54,030,000 تومان
27,410,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Xanadu Resort Hotel

UALL
39,770,000 تومان
52,320,000 تومان
27,560,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
40,080,000 تومان
52,930,000 تومان
27,710,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
رویال وینگس

UALL
40,380,000 تومان
51,250,000 تومان
27,870,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Rixos Downtown

ALL
41,000,000 تومان
56,630,000 تومان
28,170,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Royal Seginus

UALL
42,530,000 تومان
54,460,000 تومان
28,940,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Royal Holiday Palace

UALL
42,530,000 تومان
54,460,000 تومان
28,940,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

ALL
43,140,000 تومان
55,380,000 تومان
29,240,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
نیروانا

UALL
44,060,000 تومان
56,760,000 تومان
29,700,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
کورنلیا دیاموند

UALL
46,810,000 تومان
60,890,000 تومان
31,080,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
47,730,000 تومان
62,260,000 تومان
31,540,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
تایتانیک بلک

UALL
47,730,000 تومان
62,260,000 تومان
31,540,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
لارا باروت

UALL
48,340,000 تومان
63,180,000 تومان
31,850,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
48,610,000 تومان
63,590,000 تومان
31,980,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
50,050,000 تومان
65,750,000 تومان
32,700,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Titanic Mardan Palace

ALL
53,850,000 تومان
71,440,000 تومان
34,600,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
نگ فازلیس

UALL
56,910,000 تومان
76,190,000 تومان
36,130,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Calista Luxury Resort

UALL
59,970,000 تومان
88,890,000 تومان
37,660,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
رایکس پرمیوم تکی روا

UALL
66,700,000 تومان
90,720,000 تومان
41,030,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort

UALL
87,510,000 تومان
142,590,000 تومان
51,430,000 تومان
18,990,000 تومان
1,990,000 تومان
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 24,130,000 تومان 26,870,000 تومان 19,740,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 24,990,000 تومان 28,160,000 تومان 20,170,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کریستال واترورلد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 32,730,000 تومان 39,770,000 تومان 24,040,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل آکوا ورد بلک

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 33,960,000 تومان 49,260,000 تومان 24,650,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Premier

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 34,880,000 تومان 44,670,000 تومان 25,110,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 38,550,000 تومان 49,560,000 تومان 26,950,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رایکس بلدیبی

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 39,470,000 تومان 54,030,000 تومان 27,410,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Xanadu Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 39,770,000 تومان 52,320,000 تومان 27,560,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 40,080,000 تومان 52,930,000 تومان 27,710,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال وینگس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 40,380,000 تومان 51,250,000 تومان 27,870,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 41,000,000 تومان 56,630,000 تومان 28,170,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Seginus

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 42,530,000 تومان 54,460,000 تومان 28,940,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 42,530,000 تومان 54,460,000 تومان 28,940,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 43,140,000 تومان 55,380,000 تومان 29,240,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیروانا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 44,060,000 تومان 56,760,000 تومان 29,700,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل کورنلیا دیاموند

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 46,810,000 تومان 60,890,000 تومان 31,080,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 47,730,000 تومان 62,260,000 تومان 31,540,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل تایتانیک بلک

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 47,730,000 تومان 62,260,000 تومان 31,540,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل لارا باروت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 48,340,000 تومان 63,180,000 تومان 31,850,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 48,610,000 تومان 63,590,000 تومان 31,980,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 50,050,000 تومان 65,750,000 تومان 32,700,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Mardan Palace

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 53,850,000 تومان 71,440,000 تومان 34,600,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل نگ فازلیس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 56,910,000 تومان 76,190,000 تومان 36,130,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 59,970,000 تومان 88,890,000 تومان 37,660,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رایکس پرمیوم تکی روا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 66,700,000 تومان 90,720,000 تومان 41,030,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 87,510,000 تومان 142,590,000 تومان 51,430,000 تومان 18,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا نوروز