مبدا : تهران
مقصد : گوا
تاریخ شروع تور : 1401/12/27
تاریخ پایان تور : 1402/01/12
نوع سفر : هوایی - ایر عربیا
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
بلس بیچ

BB
36,990,000 تومان + 120 دلار
48,290,000 تومان + 120 دلار
29,690,000 تومان + 120 دلار
24,990,000 تومان + 120 دلار
7,990,000 تومان + 120 دلار
کولونیا

BB
39,990,000 تومان + 120 دلار
54,290,000 تومان + 120 دلار
32,190,000 تومان + 120 دلار
24,990,000 تومان + 120 دلار
7,990,000 تومان + 120 دلار
لا کالیپزو

BB
45,990,000 تومان + 120 دلار
65,290,000 تومان + 120 دلار
36,990,000 تومان + 120 دلار
24,990,000 تومان + 120 دلار
7,990,000 تومان + 120 دلار
Park Regis Goa Hotel

BB
49,990,000 تومان + 120 دلار
74,290,000 تومان + 120 دلار
39,290,000 تومان + 120 دلار
24,990,000 تومان + 120 دلار
7,990,000 تومان + 120 دلار
هتل لمردین گوا کالان

BB
50,990,000 تومان + 120 دلار
74,790,000 تومان + 120 دلار
40,690,000 تومان + 120 دلار
24,990,000 تومان + 120 دلار
7,990,000 تومان + 120 دلار
هتل کنیلورث

BB
52,890,000 تومان + 120 دلار
78,890,000 تومان + 120 دلار
42,190,000 تومان + 120 دلار
24,990,000 تومان + 120 دلار
7,990,000 تومان + 120 دلار
نام هتل بلس بیچ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 36,990,000 تومان + 120 دلار 48,290,000 تومان + 120 دلار 29,690,000 تومان + 120 دلار 24,990,000 تومان + 120 دلار 7,990,000 تومان + 120 دلار
توضیحات
نام هتل کولونیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 39,990,000 تومان + 120 دلار 54,290,000 تومان + 120 دلار 32,190,000 تومان + 120 دلار 24,990,000 تومان + 120 دلار 7,990,000 تومان + 120 دلار
توضیحات
نام هتل لا کالیپزو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 45,990,000 تومان + 120 دلار 65,290,000 تومان + 120 دلار 36,990,000 تومان + 120 دلار 24,990,000 تومان + 120 دلار 7,990,000 تومان + 120 دلار
توضیحات
نام هتل Park Regis Goa Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 49,990,000 تومان + 120 دلار 74,290,000 تومان + 120 دلار 39,290,000 تومان + 120 دلار 24,990,000 تومان + 120 دلار 7,990,000 تومان + 120 دلار
توضیحات
نام هتل هتل لمردین گوا کالان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 50,990,000 تومان + 120 دلار 74,790,000 تومان + 120 دلار 40,690,000 تومان + 120 دلار 24,990,000 تومان + 120 دلار 7,990,000 تومان + 120 دلار
توضیحات
نام هتل هتل کنیلورث

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 52,890,000 تومان + 120 دلار 78,890,000 تومان + 120 دلار 42,190,000 تومان + 120 دلار 24,990,000 تومان + 120 دلار 7,990,000 تومان + 120 دلار
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 گوا 6
ردیف 1
به گوا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور گوا نوروز 1402