مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1401/12/26
تاریخ پایان تور : 1402/01/31
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
گرند میلان

BB
18,050,000 تومان
25,040,000 تومان
16,880,000 تومان
11,000,000 تومان
590,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
20,000,000 تومان
28,940,000 تومان
15,320,000 تومان
11,000,000 تومان
590,000 تومان
Kaya Madrid hotel

BB
20,390,000 تومان
29,720,000 تومان
16,100,000 تومان
11,000,000 تومان
590,000 تومان
اکتوال لایف

BB
21,950,000 تومان
32,840,000 تومان
14,930,000 تومان
11,000,000 تومان
590,000 تومان
گرند استار

BB
23,900,000 تومان
36,740,000 تومان
15,320,000 تومان
11,000,000 تومان
590,000 تومان
Dora

BB
23,900,000 تومان
36,740,000 تومان
15,320,000 تومان
11,000,000 تومان
590,000 تومان
یورو پلازا

BB
25,070,000 تومان
37,910,000 تومان
16,880,000 تومان
11,000,000 تومان
590,000 تومان
سیتی سنتر

BB
26,150,000 تومان
40,430,000 تومان
15,650,000 تومان
11,000,000 تومان
590,000 تومان
Grand Hotel Halic

BB
26,630,000 تومان
40,640,000 تومان
15,320,000 تومان
11,000,000 تومان
590,000 تومان
Tulip City hotel

BB
26,630,000 تومان
42,200,000 تومان
16,880,000 تومان
11,000,000 تومان
590,000 تومان
Feronya Hotel

BB
27,020,000 تومان
42,200,000 تومان
16,100,000 تومان
11,000,000 تومان
590,000 تومان
سنترال پلاس

BB
27,800,000 تومان
44,540,000 تومان
17,270,000 تومان
11,000,000 تومان
590,000 تومان
اکسیدنتال

BB
37,910,000 تومان
62,270,000 تومان
24,470,000 تومان
11,000,000 تومان
590,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
38,330,000 تومان
63,530,000 تومان
20,270,000 تومان
11,000,000 تومان
590,000 تومان
هیلتون باکیروکوی

BB
38,750,000 تومان
66,470,000 تومان
-
11,000,000 تومان
590,000 تومان
هیلتون بومنتی

BB
45,050,000 تومان
79,070,000 تومان
17,750,000 تومان
11,000,000 تومان
590,000 تومان
نام هتل گرند میلان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,050,000 تومان 25,040,000 تومان 16,880,000 تومان 11,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,000,000 تومان 28,940,000 تومان 15,320,000 تومان 11,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Madrid hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,390,000 تومان 29,720,000 تومان 16,100,000 تومان 11,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکتوال لایف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 21,950,000 تومان 32,840,000 تومان 14,930,000 تومان 11,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند استار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 23,900,000 تومان 36,740,000 تومان 15,320,000 تومان 11,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 23,900,000 تومان 36,740,000 تومان 15,320,000 تومان 11,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل یورو پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 25,070,000 تومان 37,910,000 تومان 16,880,000 تومان 11,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیتی سنتر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 26,150,000 تومان 40,430,000 تومان 15,650,000 تومان 11,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 26,630,000 تومان 40,640,000 تومان 15,320,000 تومان 11,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tulip City hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 26,630,000 تومان 42,200,000 تومان 16,880,000 تومان 11,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 27,020,000 تومان 42,200,000 تومان 16,100,000 تومان 11,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل سنترال پلاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 27,800,000 تومان 44,540,000 تومان 17,270,000 تومان 11,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکسیدنتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 37,910,000 تومان 62,270,000 تومان 24,470,000 تومان 11,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 38,330,000 تومان 63,530,000 تومان 20,270,000 تومان 11,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون باکیروکوی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 38,750,000 تومان 66,470,000 تومان - 11,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون بومنتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 45,050,000 تومان 79,070,000 تومان 17,750,000 تومان 11,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 6
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول نوروز 1402