مبدا : تهران
مقصد : دبی
تاریخ شروع تور : 1401/12/28
تاریخ پایان تور : 1402/01/16
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Sadaf Hotel

BB
17,470,000 تومان
21,340,000 تومان
16,470,000 تومان
13,470,000 تومان
3,500,000 تومان
گلدن تولیپ

BB
18,240,000 تومان
22,400,000 تومان
17,240,000 تومان
14,240,000 تومان
3,500,000 تومان
Orchid Hotel

BB
19,450,000 تومان
24,820,000 تومان
18,450,000 تومان
15,450,000 تومان
3,500,000 تومان
Sun And Sands Downtown Hotel

BB
19,800,000 تومان
25,510,000 تومان
18,800,000 تومان
15,800,000 تومان
3,500,000 تومان
سیتی اونیو

BB
20,080,000 تومان
26,060,000 تومان
19,080,000 تومان
16,080,000 تومان
3,500,000 تومان
Crowne Plaza Dubai

BB
24,020,000 تومان
32,950,000 تومان
23,020,000 تومان
20,020,000 تومان
3,500,000 تومان
Mayfair Hotel

BB
24,400,000 تومان
34,710,000 تومان
23,400,000 تومان
20,400,000 تومان
3,500,000 تومان
کرون پلازا دیر

BB
25,820,000 تومان
37,550,000 تومان
24,820,000 تومان
21,820,000 تومان
3,500,000 تومان
گلدن تولیپ

BB
25,890,000 تومان
37,690,000 تومان
24,890,000 تومان
21,890,000 تومان
3,500,000 تومان
Rose Rayhaan by Rotana - Dubai

BB
26,410,000 تومان
38,730,000 تومان
25,410,000 تومان
22,410,000 تومان
3,500,000 تومان
ال خوری سکای گاردن

BB
26,440,000 تومان
38,800,000 تومان
25,440,000 تومان
22,440,000 تومان
3,500,000 تومان
Two Seasons Hotel

BB
27,340,000 تومان
40,600,000 تومان
26,340,000 تومان
23,340,000 تومان
3,500,000 تومان
Al Bandar Rotana - Creek

BB
28,340,000 تومان
41,600,000 تومان
27,340,000 تومان
24,340,000 تومان
3,500,000 تومان
د تور پلازا

BB
28,660,000 تومان
43,220,000 تومان
27,660,000 تومان
24,660,000 تومان
3,500,000 تومان
هتل کانال سنترال

BB
32,460,000 تومان
49,830,000 تومان
31,460,000 تومان
28,460,000 تومان
3,500,000 تومان
نام هتل Sadaf Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,470,000 تومان 21,340,000 تومان 16,470,000 تومان 13,470,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدن تولیپ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,240,000 تومان 22,400,000 تومان 17,240,000 تومان 14,240,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orchid Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,450,000 تومان 24,820,000 تومان 18,450,000 تومان 15,450,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,800,000 تومان 25,510,000 تومان 18,800,000 تومان 15,800,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیتی اونیو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,080,000 تومان 26,060,000 تومان 19,080,000 تومان 16,080,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 24,020,000 تومان 32,950,000 تومان 23,020,000 تومان 20,020,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mayfair Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 24,400,000 تومان 34,710,000 تومان 23,400,000 تومان 20,400,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرون پلازا دیر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 25,820,000 تومان 37,550,000 تومان 24,820,000 تومان 21,820,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدن تولیپ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 25,890,000 تومان 37,690,000 تومان 24,890,000 تومان 21,890,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rose Rayhaan by Rotana - Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 26,410,000 تومان 38,730,000 تومان 25,410,000 تومان 22,410,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل ال خوری سکای گاردن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 26,440,000 تومان 38,800,000 تومان 25,440,000 تومان 22,440,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Two Seasons Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 27,340,000 تومان 40,600,000 تومان 26,340,000 تومان 23,340,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Al Bandar Rotana - Creek

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 28,340,000 تومان 41,600,000 تومان 27,340,000 تومان 24,340,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل د تور پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 28,660,000 تومان 43,220,000 تومان 27,660,000 تومان 24,660,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کانال سنترال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 32,460,000 تومان 49,830,000 تومان 31,460,000 تومان 28,460,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 4
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور دبی نوروز 1402