مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1401/12/27
تاریخ پایان تور : 1402/01/18
نوع سفر : هوایی - سان اکسپرس
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Cender Hotel

ALL
25,990,000 تومان
28,890,000 تومان
23,090,000 تومان
21,990,000 تومان
990,000 تومان
Belkon Hotel

ALL
26,590,000 تومان
29,690,000 تومان
23,390,000 تومان
21,990,000 تومان
990,000 تومان
Limak Limra

UALL
33,190,000 تومان
39,690,000 تومان
26,690,000 تومان
21,990,000 تومان
990,000 تومان
Kaya Belek

UALL
33,990,000 تومان
42,290,000 تومان
27,090,000 تومان
21,990,000 تومان
990,000 تومان
لیماک آرکادیا

UALL
33,990,000 تومان
40,890,000 تومان
27,090,000 تومان
21,990,000 تومان
990,000 تومان
لیماک لارا

UALL
38,890,000 تومان
48,290,000 تومان
29,590,000 تومان
21,990,000 تومان
990,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

UALL
42,390,000 تومان
53,490,000 تومان
31,290,000 تومان
21,990,000 تومان
990,000 تومان
رایکس دونتمن

ALL
42,390,000 تومان
57,890,000 تومان
31,290,000 تومان
21,990,000 تومان
990,000 تومان
Kaya Palazzo Belek

UALL
45,990,000 تومان
61,590,000 تومان
33,090,000 تومان
21,990,000 تومان
990,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
47,590,000 تومان
61,190,000 تومان
33,890,000 تومان
21,990,000 تومان
990,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
48,690,000 تومان
62,890,000 تومان
34,490,000 تومان
21,990,000 تومان
990,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
49,890,000 تومان
64,690,000 تومان
35,090,000 تومان
21,990,000 تومان
990,000 تومان
Titanic Mardan Palace

UALL
57,590,000 تومان
76,290,000 تومان
38,890,000 تومان
21,990,000 تومان
990,000 تومان
رایکس د لند آف لگند

ALL
63,490,000 تومان
85,090,000 تومان
41,890,000 تومان
21,990,000 تومان
990,000 تومان
Regnum Carya

UALL
83,990,000 تومان
115,790,000 تومان
52,090,000 تومان
21,990,000 تومان
990,000 تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort

UALL
93,990,000 تومان
130,890,000 تومان
57,090,000 تومان
21,990,000 تومان
990,000 تومان
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 25,990,000 تومان 28,890,000 تومان 23,090,000 تومان 21,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 26,590,000 تومان 29,690,000 تومان 23,390,000 تومان 21,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Limra

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 33,190,000 تومان 39,690,000 تومان 26,690,000 تومان 21,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 33,990,000 تومان 42,290,000 تومان 27,090,000 تومان 21,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل لیماک آرکادیا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 33,990,000 تومان 40,890,000 تومان 27,090,000 تومان 21,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل لیماک لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 38,890,000 تومان 48,290,000 تومان 29,590,000 تومان 21,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 42,390,000 تومان 53,490,000 تومان 31,290,000 تومان 21,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رایکس دونتمن

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 42,390,000 تومان 57,890,000 تومان 31,290,000 تومان 21,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Palazzo Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 45,990,000 تومان 61,590,000 تومان 33,090,000 تومان 21,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 47,590,000 تومان 61,190,000 تومان 33,890,000 تومان 21,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 48,690,000 تومان 62,890,000 تومان 34,490,000 تومان 21,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 49,890,000 تومان 64,690,000 تومان 35,090,000 تومان 21,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Mardan Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 57,590,000 تومان 76,290,000 تومان 38,890,000 تومان 21,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رایکس د لند آف لگند

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 63,490,000 تومان 85,090,000 تومان 41,890,000 تومان 21,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 83,990,000 تومان 115,790,000 تومان 52,090,000 تومان 21,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 93,990,000 تومان 130,890,000 تومان 57,090,000 تومان 21,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 5
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا نوروز 1402