مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1402/02/14
تاریخ پایان تور : 1402/02/16
نوع سفر : هوایی - ماوی گوک
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
میماروسا کمر

UALL
21,995,000 تومان
32,595,000 تومان
19,495,000 تومان
12,995,000 تومان
Transatlantik Hotel SPA

UALL
27,995,000 تومان
35,995,000 تومان
20,695,000 تومان
12,995,000 تومان
Orange County Resort Hotel Belek

UALL
29,795,000 تومان
38,295,000 تومان
21,395,000 تومان
12,995,000 تومان
هتل کریستال واترورلد

UALL
32,695,000 تومان
42,695,000 تومان
22,795,000 تومان
12,995,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
32,995,000 تومان
45,295,000 تومان
22,995,000 تومان
12,995,000 تومان
Titanic Beach

UALL
48,295,000 تومان
65,995,000 تومان
30,595,000 تومان
12,995,000 تومان
کنکورد

UALL
56,995,000 تومان
79,495,000 تومان
34,995,000 تومان
12,995,000 تومان
نام هتل میماروسا کمر

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,995,000 تومان 32,595,000 تومان 19,495,000 تومان 12,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Transatlantik Hotel SPA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,995,000 تومان 35,995,000 تومان 20,695,000 تومان 12,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,795,000 تومان 38,295,000 تومان 21,395,000 تومان 12,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کریستال واترورلد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,695,000 تومان 42,695,000 تومان 22,795,000 تومان 12,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,995,000 تومان 45,295,000 تومان 22,995,000 تومان 12,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 48,295,000 تومان 65,995,000 تومان 30,595,000 تومان 12,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل کنکورد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 56,995,000 تومان 79,495,000 تومان 34,995,000 تومان 12,995,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا 14/15 اردیبهشت