مبدا : تهران
مقصد : پوکت
تاریخ شروع تور : 1402/02/12
تاریخ پایان تور : 1402/03/30
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
جیراپورن

BB
34,630,000 تومان
38,330,000 تومان
-
39,500,000 تومان
میراج

BB
35,360,000 تومان
39,810,000 تومان
-
29,770,000 تومان
فونیکس پاتونگ

BB
35,360,000 تومان
39,810,000 تومان
-
29,770,000 تومان
هتل آشلی پلازا

BB
36,000,000 تومان
40,820,000 تومان
34,220,000 تومان
-
دآیم

BB
36,000,000 تومان
40,820,000 تومان
34,220,000 تومان
29,870,000 تومان
Ashlee Hub Hotel Patong

BB
36,370,000 تومان
41,570,000 تومان
36,550,000 تومان
20,030,000 تومان
هتل پاتونگ هریتیج

BB
36,370,000 تومان
41,570,000 تومان
36,550,000 تومان
30,030,000 تومان
آنداکیرا

BB
36,730,000 تومان
42,310,000 تومان
-
20,140,000 تومان
نپتون

BB
36,740,000 تومان
42,310,000 تومان
-
30,140,000 تومان
تونی

BB
36,740,000 تومان
42,310,000 تومان
-
30,140,000 تومان
هتل آشلی هیت

BB
37,120,000 تومان
43,050,000 تومان
35,860,000 تومان
20,300,000 تومان
دوانا

BB
37,850,000 تومان
44,530,000 تومان
-
30,560,000 تومان
پاتونگ

BB
37,850,000 تومان
44,530,000 تومان
-
30,560,000 تومان
فیشر

BB
37,850,000 تومان
44,530,000 تومان
36,340,000 تومان
30,560,000 تومان
بست وسترن

BB
38,330,000 تومان
45,280,000 تومان
37,240,000 تومان
30,670,000 تومان
نیپا

BB
38,330,000 تومان
45,280,000 تومان
37,240,000 تومان
30,670,000 تومان
رامادا

BB
38,600,000 تومان
46,020,000 تومان
34,860,000 تومان
30,770,000 تومان
آرمار ریزورت

BB
38,600,000 تومان
46,020,000 تومان
34,860,000 تومان
30,770,000 تومان
هتل پاتونگ بای هیل

BB
39,340,000 تومان
47,500,000 تومان
44,550,000 تومان
31,040,000 تومان
کوالیتی

BB
39,340,000 تومان
47,500,000 تومان
44,550,000 تومان
31,040,000 تومان
مارینا

BB
39,340,000 تومان
47,500,000 تومان
44,550,000 تومان
31,040,000 تومان
هتل رویال پارادایس اند اسپا

BB
40,820,000 تومان
50,470,000 تومان
39,200,000 تومان
31,570,000 تومان
ناماکا

BB
41,190,000 تومان
51,210,000 تومان
39,200,000 تومان
31,730,000 تومان
اندمان امبراسی پاتونگ

BB
41,560,000 تومان
51,950,000 تومان
-
32,830,000 تومان
سنتارا کارن

BB
41,560,000 تومان
51,950,000 تومان
-
32,830,000 تومان
اندامن

BB
42,300,000 تومان
53,440,000 تومان
39,470,000 تومان
32,100,000 تومان
ناتور پوکت

BB
42,300,000 تومان
53,440,000 تومان
39,470,000 تومان
32,100,000 تومان
د کی ریزورت

BB
43,050,000 تومان
54,920,000 تومان
39,200,000 تومان
32,360,000 تومان
د لنترن

BB
43,420,000 تومان
55,660,000 تومان
-
32,470,000 تومان
مال هوس

BB
43,420,000 تومان
55,660,000 تومان
-
32,470,000 تومان
Duangjitt Resort & Spa

BB
44,530,000 تومان
57,890,000 تومان
40,200,000 تومان
32,890,000 تومان
اوکن فرانت

BB
44,530,000 تومان
57,890,000 تومان
40,200,000 تومان
32,890,000 تومان
Crest Resort Pool Villas

BB
44,900,000 تومان
58,620,000 تومان
40,580,000 تومان
33,000,000 تومان
تاوم بچ

BB
45,270,000 تومان
59,370,000 تومان
40,900,000 تومان
33,160,000 تومان
Phuket Graceland

BB
45,270,000 تومان
59,370,000 تومان
40,900,000 تومان
33,160,000 تومان
Novotel Phuket Resort

BB
46,390,000 تومان
61,600,000 تومان
41,900,000 تومان
23,530,000 تومان
دیاموند گلیف

BB
47,500,000 تومان
63,820,000 تومان
42,910,000 تومان
33,900,000 تومان
Kalima Resort and Spa

BB
47,870,000 تومان
64,570,000 تومان
44,870,000 تومان
34,060,000 تومان
آویستا گرند

BB
50,840,000 تومان
70,500,000 تومان
45,880,000 تومان
35,070,000 تومان
Grand Mercure Phuket Patong

BB
51,950,000 تومان
72,730,000 تومان
46,890,000 تومان
35,490,000 تومان
پاموککو

BB
51,950,000 تومان
72,730,000 تومان
46,890,000 تومان
35,490,000 تومان
فور پوینت

BB
54,180,000 تومان
79,180,000 تومان
-
36,330,000 تومان
Amari Phuket

BB
55,660,000 تومان
80,150,000 تومان
50,220,000 تومان
36,760,000 تومان
هتل لمردین پوکت

BB
57,520,000 تومان
83,860,000 تومان
51,920,000 تومان
37,400,000 تومان
Hyatt Regency Phuket Resort

BB
58,630,000 تومان
86,080,000 تومان
52,930,000 تومان
27,820,000 تومان
نام هتل جیراپورن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,630,000 تومان 38,330,000 تومان - 39,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل میراج

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,360,000 تومان 39,810,000 تومان - 29,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل فونیکس پاتونگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,360,000 تومان 39,810,000 تومان - 29,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آشلی پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,000,000 تومان 40,820,000 تومان 34,220,000 تومان -
توضیحات
نام هتل دآیم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,000,000 تومان 40,820,000 تومان 34,220,000 تومان 29,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Hub Hotel Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,370,000 تومان 41,570,000 تومان 36,550,000 تومان 20,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پاتونگ هریتیج

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,370,000 تومان 41,570,000 تومان 36,550,000 تومان 30,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل آنداکیرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,730,000 تومان 42,310,000 تومان - 20,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل نپتون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,740,000 تومان 42,310,000 تومان - 30,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل تونی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,740,000 تومان 42,310,000 تومان - 30,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آشلی هیت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,120,000 تومان 43,050,000 تومان 35,860,000 تومان 20,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل دوانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,850,000 تومان 44,530,000 تومان - 30,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاتونگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,850,000 تومان 44,530,000 تومان - 30,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل فیشر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,850,000 تومان 44,530,000 تومان 36,340,000 تومان 30,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل بست وسترن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,330,000 تومان 45,280,000 تومان 37,240,000 تومان 30,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیپا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,330,000 تومان 45,280,000 تومان 37,240,000 تومان 30,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل رامادا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,600,000 تومان 46,020,000 تومان 34,860,000 تومان 30,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرمار ریزورت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,600,000 تومان 46,020,000 تومان 34,860,000 تومان 30,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پاتونگ بای هیل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,340,000 تومان 47,500,000 تومان 44,550,000 تومان 31,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوالیتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,340,000 تومان 47,500,000 تومان 44,550,000 تومان 31,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,340,000 تومان 47,500,000 تومان 44,550,000 تومان 31,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال پارادایس اند اسپا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,820,000 تومان 50,470,000 تومان 39,200,000 تومان 31,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل ناماکا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 41,190,000 تومان 51,210,000 تومان 39,200,000 تومان 31,730,000 تومان
توضیحات
نام هتل اندمان امبراسی پاتونگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 41,560,000 تومان 51,950,000 تومان - 32,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل سنتارا کارن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 41,560,000 تومان 51,950,000 تومان - 32,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل اندامن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 42,300,000 تومان 53,440,000 تومان 39,470,000 تومان 32,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل ناتور پوکت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 42,300,000 تومان 53,440,000 تومان 39,470,000 تومان 32,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل د کی ریزورت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,050,000 تومان 54,920,000 تومان 39,200,000 تومان 32,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل د لنترن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,420,000 تومان 55,660,000 تومان - 32,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل مال هوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,420,000 تومان 55,660,000 تومان - 32,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 44,530,000 تومان 57,890,000 تومان 40,200,000 تومان 32,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل اوکن فرانت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 44,530,000 تومان 57,890,000 تومان 40,200,000 تومان 32,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest Resort Pool Villas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 44,900,000 تومان 58,620,000 تومان 40,580,000 تومان 33,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل تاوم بچ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,270,000 تومان 59,370,000 تومان 40,900,000 تومان 33,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل Phuket Graceland

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,270,000 تومان 59,370,000 تومان 40,900,000 تومان 33,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Phuket Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 46,390,000 تومان 61,600,000 تومان 41,900,000 تومان 23,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل دیاموند گلیف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 47,500,000 تومان 63,820,000 تومان 42,910,000 تومان 33,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kalima Resort and Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 47,870,000 تومان 64,570,000 تومان 44,870,000 تومان 34,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل آویستا گرند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 50,840,000 تومان 70,500,000 تومان 45,880,000 تومان 35,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure Phuket Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 51,950,000 تومان 72,730,000 تومان 46,890,000 تومان 35,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاموککو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 51,950,000 تومان 72,730,000 تومان 46,890,000 تومان 35,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل فور پوینت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 54,180,000 تومان 79,180,000 تومان - 36,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 55,660,000 تومان 80,150,000 تومان 50,220,000 تومان 36,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لمردین پوکت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 57,520,000 تومان 83,860,000 تومان 51,920,000 تومان 37,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Phuket Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 58,630,000 تومان 86,080,000 تومان 52,930,000 تومان 27,820,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7
ردیف 1
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 عکس
2 شناسنامه
3 کارت ملی
4 فرم مشخصات فردی
5 پیرینت حساب بانکی
6 فرم ویزا
ردیف 1
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 2
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 3
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 4
مدرک فرم مشخصات فردی
شرط 1
ردیف 5
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
ردیف 6
مدرک فرم ویزا
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ویزا
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ویزا
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور پوکت تابستان