مبدا : تهران
مقصد : مسکو
تاریخ شروع تور : 1402/02/11
تاریخ پایان تور : 1402/06/31
نوع سفر : هوایی - معراج
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Park Inn Pulkovskaya

کورنتیا

BB
BB
31,990,000 تومان + 120 دلار
41,690,000 تومان + 120 دلار
29,600,000 تومان + 120 دلار
23,990,000 تومان + 120 دلار
Park Inn Pulkovskaya

کورنتیا

BB
BB
32,790,000 تومان + 120 دلار
42,490,000 تومان + 120 دلار
30,400,000 تومان + 120 دلار
23,990,000 تومان + 120 دلار
Park Inn Pulkovskaya

کورنتیا

BB
BB
33,990,000 تومان + 120 دلار
46,090,000 تومان + 120 دلار
33,790,000 تومان + 120 دلار
23,990,000 تومان + 120 دلار
Marriott Vasilievsky

کورنتیا

BB
BB
35,490,000 تومان + 120 دلار
47,890,000 تومان + 120 دلار
34,490,000 تومان + 120 دلار
23,990,000 تومان + 120 دلار
Marriott Vasilievsky

کورنتیا

BB
BB
37,790,000 تومان + 120 دلار
53,890,000 تومان + 120 دلار
35,400,000 تومان + 120 دلار
23,990,000 تومان + 120 دلار
نام هتل Park Inn Pulkovskaya

کورنتیا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,990,000 تومان + 120 دلار 41,690,000 تومان + 120 دلار 29,600,000 تومان + 120 دلار 23,990,000 تومان + 120 دلار
توضیحات
نام هتل Park Inn Pulkovskaya

کورنتیا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,790,000 تومان + 120 دلار 42,490,000 تومان + 120 دلار 30,400,000 تومان + 120 دلار 23,990,000 تومان + 120 دلار
توضیحات
نام هتل Park Inn Pulkovskaya

کورنتیا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,990,000 تومان + 120 دلار 46,090,000 تومان + 120 دلار 33,790,000 تومان + 120 دلار 23,990,000 تومان + 120 دلار
توضیحات
نام هتل Marriott Vasilievsky

کورنتیا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,490,000 تومان + 120 دلار 47,890,000 تومان + 120 دلار 34,490,000 تومان + 120 دلار 23,990,000 تومان + 120 دلار
توضیحات
نام هتل Marriott Vasilievsky

کورنتیا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,790,000 تومان + 120 دلار 53,890,000 تومان + 120 دلار 35,400,000 تومان + 120 دلار 23,990,000 تومان + 120 دلار
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 سنپترزبورگ 4
2 مسکو 3
ردیف 1
به سنپترزبورگ
مدت اقامت 4
توضیحات
ردیف 2
به مسکو
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
5 ویزا
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 5
خدمت ویزا
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور روسیه