مبدا : تهران
مقصد : هامبورگ
تاریخ شروع تور : 1402/05/13
تاریخ پایان تور : 1402/05/23
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 10 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد نفر اضافه توضیحات
Special
HOTEL 4*

هتل 4*

هتل 4*

BB
BB
BB
42 تومان + 2,690 یورو
42 تومان + 3,750 یورو
42 تومان + 1,390 یورو
42 تومان + 790 یورو
42 تومان + 2,550 یورو
Special
نام هتل
HOTEL 4*

هتل 4*

هتل 4*

خدمت BB
BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد نفر اضافه 42 تومان + 2,690 یورو 42 تومان + 3,750 یورو 42 تومان + 1,390 یورو 42 تومان + 790 یورو 42 تومان + 2,550 یورو
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاریس 4
2 آمستردام 3
3 هامبورگ 3
ردیف 1
به پاریس
مدت اقامت 4
توضیحات
ردیف 2
به آمستردام
مدت اقامت 3
توضیحات
ردیف 3
به هامبورگ
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
5 فرم مشخصات فردی
6 فرم ویزا
7 پیرینت حساب بانکی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک فرم مشخصات فردی
شرط 1
ردیف 6
مدرک فرم ویزا
شرط 1
ردیف 7
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
5 ویزا
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 5
خدمت ویزا
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور پاریس-آمستردام-هامبورگ