مبدا : تهران
مقصد : دبی
تاریخ شروع تور : 1402/02/25
تاریخ پایان تور : 1402/03/04
نوع سفر : هوایی - ایران ایر تور
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Sadaf Hotel

BB
13,180,000 تومان
15,940,000 تومان
13,820,000 تومان
9,000,000 تومان
2,000,000 تومان
Sun And Sands Downtown Hotel

BB
14,330,000 تومان
16,920,000 تومان
14,330,000 تومان
9,000,000 تومان
2,000,000 تومان
آراوی

BB
14,710,000 تومان
17,730,000 تومان
14,710,000 تومان
9,000,000 تومان
2,000,000 تومان
گلدن تولیپ

BB
14,990,000 تومان
18,240,000 تومان
14,990,000 تومان
9,000,000 تومان
2,000,000 تومان
لند مارک بانیاس

BB
15,280,000 تومان
18,860,000 تومان
15,280,000 تومان
9,000,000 تومان
2,000,000 تومان
Coral Dubai Deira Hotel

BB
15,280,000 تومان
18,810,000 تومان
15,280,000 تومان
9,000,000 تومان
2,000,000 تومان
هتل رویال کونتیننتال

BB
15,890,000 تومان
20,080,000 تومان
15,890,000 تومان
9,000,000 تومان
2,000,000 تومان
Novotel Al Barsha

BB
16,080,000 تومان
20,460,000 تومان
16,080,000 تومان
9,000,000 تومان
2,000,000 تومان
کرون پلازا دیر

BB
16,830,000 تومان
21,920,000 تومان
16,830,000 تومان
9,000,000 تومان
2,000,000 تومان
گورا

BB
17,630,000 تومان
23,520,000 تومان
17,630,000 تومان
9,000,000 تومان
2,000,000 تومان
Rose Rayhaan by Rotana - Dubai

BB
17,630,000 تومان
23,520,000 تومان
17,630,000 تومان
9,000,000 تومان
2,000,000 تومان
Hyatt Regency Dubai

BB
18,240,000 تومان
24,790,000 تومان
18,240,000 تومان
9,000,000 تومان
2,000,000 تومان
هتل کانال سنترال

BB
20,740,000 تومان
29,740,000 تومان
20,740,000 تومان
9,000,000 تومان
2,000,000 تومان
نام هتل Sadaf Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,180,000 تومان 15,940,000 تومان 13,820,000 تومان 9,000,000 تومان 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,330,000 تومان 16,920,000 تومان 14,330,000 تومان 9,000,000 تومان 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل آراوی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,710,000 تومان 17,730,000 تومان 14,710,000 تومان 9,000,000 تومان 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدن تولیپ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,990,000 تومان 18,240,000 تومان 14,990,000 تومان 9,000,000 تومان 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل لند مارک بانیاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,280,000 تومان 18,860,000 تومان 15,280,000 تومان 9,000,000 تومان 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Coral Dubai Deira Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,280,000 تومان 18,810,000 تومان 15,280,000 تومان 9,000,000 تومان 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال کونتیننتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,890,000 تومان 20,080,000 تومان 15,890,000 تومان 9,000,000 تومان 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Al Barsha

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,080,000 تومان 20,460,000 تومان 16,080,000 تومان 9,000,000 تومان 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرون پلازا دیر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,830,000 تومان 21,920,000 تومان 16,830,000 تومان 9,000,000 تومان 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل گورا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,630,000 تومان 23,520,000 تومان 17,630,000 تومان 9,000,000 تومان 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rose Rayhaan by Rotana - Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,630,000 تومان 23,520,000 تومان 17,630,000 تومان 9,000,000 تومان 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,240,000 تومان 24,790,000 تومان 18,240,000 تومان 9,000,000 تومان 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کانال سنترال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,740,000 تومان 29,740,000 تومان 20,740,000 تومان 9,000,000 تومان 2,000,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 شناسنامه
3 کارت ملی
4 عکس
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 3
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 4
مدرک عکس
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
4 ویزا
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ویزا
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور دبی اردیبهشت و خرداد