مبدا : تهران
مقصد : دبی
تاریخ شروع تور : 1402/02/20
تاریخ پایان تور : 1402/02/24
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Sadaf Hotel

BB
15,300,000 تومان
19,000,000 تومان
14,600,000 تومان
10,300,000 تومان
2,900,000 تومان
Sun And Sands Downtown Hotel

BB
16,400,000 تومان
20,300,000 تومان
15,400,000 تومان
10,300,000 تومان
2,900,000 تومان
آراوی

BB
17,100,000 تومان
21,200,000 تومان
15,700,000 تومان
10,300,000 تومان
2,900,000 تومان
پیر سوییس هتل

BB
17,600,000 تومان
22,600,000 تومان
16,600,000 تومان
10,300,000 تومان
2,900,000 تومان
گلدن تولیپ

BB
17,700,000 تومان
21,900,000 تومان
16,700,000 تومان
10,300,000 تومان
2,900,000 تومان
Ibis Deira City Centre

BB
18,200,000 تومان
23,600,000 تومان
17,200,000 تومان
10,300,000 تومان
2,900,000 تومان
Fortune Grand Hotel

BB
18,400,000 تومان
23,800,000 تومان
17,100,000 تومان
10,300,000 تومان
2,900,000 تومان
City Seasons hotel

BB
18,700,000 تومان
24,300,000 تومان
17,600,000 تومان
10,300,000 تومان
2,900,000 تومان
Coral Dubai Deira Hotel

BB
18,800,000 تومان
24,600,000 تومان
17,800,000 تومان
10,300,000 تومان
2,900,000 تومان
Avenue Hotel

BB
18,800,000 تومان
24,600,000 تومان
17,700,000 تومان
10,300,000 تومان
2,900,000 تومان
بست وسترن

BB
18,800,000 تومان
24,600,000 تومان
17,800,000 تومان
10,300,000 تومان
2,900,000 تومان
هتل رویال کونتیننتال

BB
19,600,000 تومان
25,900,000 تومان
18,100,000 تومان
10,300,000 تومان
2,900,000 تومان
متروپلین دبی

BB
20,600,000 تومان
28,600,000 تومان
19,300,000 تومان
10,300,000 تومان
2,900,000 تومان
مدیا

BB
21,200,000 تومان
30,200,000 تومان
20,100,000 تومان
10,300,000 تومان
2,900,000 تومان
Hyatt Regency Dubai

BB
25,600,000 تومان
38,200,000 تومان
24,600,000 تومان
10,300,000 تومان
2,900,000 تومان
هتل سوئیستل القریر

BB
27,600,000 تومان
41,600,000 تومان
26,200,000 تومان
10,300,000 تومان
2,900,000 تومان
Al Bandar Rotana - Creek

BB
29,600,000 تومان
46,000,000 تومان
28,200,000 تومان
10,300,000 تومان
2,900,000 تومان
پلمن سیتی سنتر

BB
30,600,000 تومان
47,600,000 تومان
29,500,000 تومان
10,300,000 تومان
2,900,000 تومان
هیات پلاس جمیرا

BB
33,600,000 تومان
53,600,000 تومان
31,900,000 تومان
10,300,000 تومان
2,900,000 تومان
گرند حیات دبی

BB
35,600,000 تومان
57,700,000 تومان
33,600,000 تومان
10,300,000 تومان
2,900,000 تومان
شرایتون مال

BB
38,600,000 تومان
63,200,000 تومان
36,600,000 تومان
10,300,000 تومان
2,900,000 تومان
نام هتل Sadaf Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,300,000 تومان 19,000,000 تومان 14,600,000 تومان 10,300,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,400,000 تومان 20,300,000 تومان 15,400,000 تومان 10,300,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل آراوی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,100,000 تومان 21,200,000 تومان 15,700,000 تومان 10,300,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل پیر سوییس هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,600,000 تومان 22,600,000 تومان 16,600,000 تومان 10,300,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدن تولیپ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,700,000 تومان 21,900,000 تومان 16,700,000 تومان 10,300,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Deira City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,200,000 تومان 23,600,000 تومان 17,200,000 تومان 10,300,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fortune Grand Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,400,000 تومان 23,800,000 تومان 17,100,000 تومان 10,300,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Seasons hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,700,000 تومان 24,300,000 تومان 17,600,000 تومان 10,300,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Coral Dubai Deira Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,800,000 تومان 24,600,000 تومان 17,800,000 تومان 10,300,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avenue Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,800,000 تومان 24,600,000 تومان 17,700,000 تومان 10,300,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل بست وسترن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,800,000 تومان 24,600,000 تومان 17,800,000 تومان 10,300,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال کونتیننتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,600,000 تومان 25,900,000 تومان 18,100,000 تومان 10,300,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل متروپلین دبی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,600,000 تومان 28,600,000 تومان 19,300,000 تومان 10,300,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل مدیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 21,200,000 تومان 30,200,000 تومان 20,100,000 تومان 10,300,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 25,600,000 تومان 38,200,000 تومان 24,600,000 تومان 10,300,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیستل القریر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 27,600,000 تومان 41,600,000 تومان 26,200,000 تومان 10,300,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Al Bandar Rotana - Creek

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 29,600,000 تومان 46,000,000 تومان 28,200,000 تومان 10,300,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل پلمن سیتی سنتر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 30,600,000 تومان 47,600,000 تومان 29,500,000 تومان 10,300,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیات پلاس جمیرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 33,600,000 تومان 53,600,000 تومان 31,900,000 تومان 10,300,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند حیات دبی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 35,600,000 تومان 57,700,000 تومان 33,600,000 تومان 10,300,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل شرایتون مال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 38,600,000 تومان 63,200,000 تومان 36,600,000 تومان 10,300,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 4
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
4 ویزا
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ویزا
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور دبی اردیبهشت