مبدا : تهران
مقصد : کوش آداسی
تاریخ شروع تور : 1402/03/17
تاریخ پایان تور : 1402/03/24
نوع سفر : هوایی - ایران ایر تور
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
سولیل

BB
15,990,000 تومان
24,990,000 تومان
12,990,000 تومان
10,990,000 تومان
1,990,000 تومان
روکس رویال

HB
16,990,000 تومان
25,990,000 تومان
13,990,000 تومان
10,990,000 تومان
1,990,000 تومان
سورتل

ALL
23,990,000 تومان
35,990,000 تومان
15,990,000 تومان
10,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Ladonia Hotels Adakule

ALL
27,590,000 تومان
37,990,000 تومان
15,990,000 تومان
10,990,000 تومان
1,990,000 تومان
سیگناتور بلو

ALL
27,590,000 تومان
36,990,000 تومان
15,990,000 تومان
10,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Fantasia Hotel De Luxe Kusadasi

UALL
32,590,000 تومان
49,990,000 تومان
17,990,000 تومان
10,990,000 تومان
1,990,000 تومان
لابرندا

ALL
33,590,000 تومان
49,990,000 تومان
16,990,000 تومان
10,990,000 تومان
1,990,000 تومان
هتل لبلو ریزورت

UALL
33,590,000 تومان
46,990,000 تومان
16,990,000 تومان
10,990,000 تومان
1,990,000 تومان
اتلانتیک هالیدی

UALL
33,990,000 تومان
48,990,000 تومان
16,990,000 تومان
10,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Infinity by Yelken

UALL
35,590,000 تومان
49,990,000 تومان
17,990,000 تومان
10,990,000 تومان
1,990,000 تومان
پالم وینج بچ

UALL
37,590,000 تومان
52,990,000 تومان
17,990,000 تومان
10,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Palm Wings Ephesus Hotel

ALL
40,990,000 تومان
63,990,000 تومان
17,990,000 تومان
10,990,000 تومان
1,990,000 تومان
هتل پین بای هالیدی

UALL
41,990,000 تومان
65,990,000 تومان
18,990,000 تومان
10,990,000 تومان
1,990,000 تومان
کرومار افسیوس

ALL
46,990,000 تومان
69,990,000 تومان
19,990,000 تومان
10,990,000 تومان
1,990,000 تومان
هتل ریچموند افسوس ریزورت

ALL
46,990,000 تومان
85,990,000 تومان
19,990,000 تومان
10,990,000 تومان
1,990,000 تومان
هتل آکوافانتاسی

UALL
47,590,000 تومان
61,990,000 تومان
19,990,000 تومان
10,990,000 تومان
1,990,000 تومان
هتل پالوما پاشا

UALL
55,990,000 تومان
79,990,000 تومان
20,990,000 تومان
10,990,000 تومان
1,990,000 تومان
کرومار افسیوس

UALL
57,990,000 تومان
85,990,000 تومان
20,990,000 تومان
10,990,000 تومان
1,990,000 تومان
نام هتل سولیل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,990,000 تومان 24,990,000 تومان 12,990,000 تومان 10,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل روکس رویال

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,990,000 تومان 25,990,000 تومان 13,990,000 تومان 10,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل سورتل

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 23,990,000 تومان 35,990,000 تومان 15,990,000 تومان 10,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ladonia Hotels Adakule

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 27,590,000 تومان 37,990,000 تومان 15,990,000 تومان 10,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیگناتور بلو

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 27,590,000 تومان 36,990,000 تومان 15,990,000 تومان 10,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fantasia Hotel De Luxe Kusadasi

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 32,590,000 تومان 49,990,000 تومان 17,990,000 تومان 10,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل لابرندا

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 33,590,000 تومان 49,990,000 تومان 16,990,000 تومان 10,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لبلو ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 33,590,000 تومان 46,990,000 تومان 16,990,000 تومان 10,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل اتلانتیک هالیدی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 33,990,000 تومان 48,990,000 تومان 16,990,000 تومان 10,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Infinity by Yelken

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 35,590,000 تومان 49,990,000 تومان 17,990,000 تومان 10,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل پالم وینج بچ

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 37,590,000 تومان 52,990,000 تومان 17,990,000 تومان 10,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Wings Ephesus Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 40,990,000 تومان 63,990,000 تومان 17,990,000 تومان 10,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پین بای هالیدی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 41,990,000 تومان 65,990,000 تومان 18,990,000 تومان 10,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرومار افسیوس

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 46,990,000 تومان 69,990,000 تومان 19,990,000 تومان 10,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ریچموند افسوس ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 46,990,000 تومان 85,990,000 تومان 19,990,000 تومان 10,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آکوافانتاسی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 47,590,000 تومان 61,990,000 تومان 19,990,000 تومان 10,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پالوما پاشا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 55,990,000 تومان 79,990,000 تومان 20,990,000 تومان 10,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرومار افسیوس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 57,990,000 تومان 85,990,000 تومان 20,990,000 تومان 10,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6
ردیف 1
به کوش آداسی
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور کوش آداسی (خرداد)