مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1402/03/04
تاریخ پایان تور : 1402/03/10
نوع سفر : هوایی - ماوی گوک
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل آگون

BB
23,295,000 تومان
27,595,000 تومان
21,295,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
Lara Palace Hotel

ALL
24,895,000 تومان
28,695,000 تومان
21,995,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
الدار گاردن

ALL
25,995,000 تومان
31,995,000 تومان
22,495,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
الدار ریزورت

ALL
26,995,000 تومان
32,995,000 تومان
22,995,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
Cender Hotel

ALL
28,395,000 تومان
32,995,000 تومان
23,595,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
میماروسا کمر

UALL
38,595,000 تومان
52,495,000 تومان
28,695,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
Transatlantik Hotel SPA

UALL
39,395,000 تومان
55,995,000 تومان
28,995,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
این ویستا

ALL
40,595,000 تومان
51,695,000 تومان
29,995,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
Orange County Resort Hotel Belek

UALL
40,995,000 تومان
59,595,000 تومان
29,995,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
هتل کریستال واترورلد

UALL
41,395,000 تومان
54,995,000 تومان
30,395,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
Ramada Resort Lara

UALL
41,995,000 تومان
52,795,000 تومان
30,795,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
45,395,000 تومان
66,595,000 تومان
32,295,000 تومان
-
1,095,000 تومان
کرملین

UALL
46,495,000 تومان
62,995,000 تومان
32,695,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
Sherwood Suite Lara

ALL
46,595,000 تومان
60,995,000 تومان
32,995,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
آیس هتل سنتی فامیلی

UALL
51,295,000 تومان
67,395,000 تومان
34,995,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
آیس گریین پالاس

UALL
52,995,000 تومان
70,595,000 تومان
36,295,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
سلکتیوم فامیلی

UALL
57,995,000 تومان
81,595,000 تومان
38,595,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
Selectum Luxury

UALL
63,995,000 تومان
90,995,000 تومان
41,395,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
64,695,000 تومان
87,495,000 تومان
41,695,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
هتل شروود لارا

UALL
65,495,000 تومان
88,995,000 تومان
41,995,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
کنکورد

UALL
66,295,000 تومان
101,695,000 تومان
42,595,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
تایتانیک لارا

UALL
72,595,000 تومان
99,395,000 تومان
45,695,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
75,595,000 تومان
120,695,000 تومان
47,295,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
تایتانیک بلک

UALL
77,995,000 تومان
107,595,000 تومان
48,495,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
نیروانا

UALL
82,395,000 تومان
113,995,000 تومان
50,895,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
Rixos Sungate

UALL
82,395,000 تومان
139,595,000 تومان
50,895,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
Rixos Downtown

ALL
84,395,000 تومان
130,495,000 تومان
51,595,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
86,795,000 تومان
120,595,000 تومان
52,795,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
Voyage Belek Hotel

UALL
91,495,000 تومان
127,995,000 تومان
54,995,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
92,595,000 تومان
128,595,000 تومان
55,595,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
Titanic Mardan Palace

UALL
109,995,000 تومان
155,995,000 تومان
64,695,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
لنداف

BB
111,995,000 تومان
204,595,000 تومان
65,595,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
کلینان بلک

UALL
112,995,000 تومان
160,495,000 تومان
66,295,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
رایوکس بلک

UALL
141,595,000 تومان
227,695,000 تومان
80,395,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
Regnum Carya

UALL
149,795,000 تومان
254,995,000 تومان
84,595,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort

UALL
191,995,000 تومان
330,995,000 تومان
105,595,000 تومان
18,995,000 تومان
1,095,000 تومان
نام هتل هتل آگون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 23,295,000 تومان 27,595,000 تومان 21,295,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Palace Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 24,895,000 تومان 28,695,000 تومان 21,995,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل الدار گاردن

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 25,995,000 تومان 31,995,000 تومان 22,495,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل الدار ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 26,995,000 تومان 32,995,000 تومان 22,995,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 28,395,000 تومان 32,995,000 تومان 23,595,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل میماروسا کمر

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 38,595,000 تومان 52,495,000 تومان 28,695,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Transatlantik Hotel SPA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 39,395,000 تومان 55,995,000 تومان 28,995,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل این ویستا

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 40,595,000 تومان 51,695,000 تومان 29,995,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 40,995,000 تومان 59,595,000 تومان 29,995,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کریستال واترورلد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 41,395,000 تومان 54,995,000 تومان 30,395,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 41,995,000 تومان 52,795,000 تومان 30,795,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 45,395,000 تومان 66,595,000 تومان 32,295,000 تومان - 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرملین

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 46,495,000 تومان 62,995,000 تومان 32,695,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Suite Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 46,595,000 تومان 60,995,000 تومان 32,995,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل آیس هتل سنتی فامیلی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 51,295,000 تومان 67,395,000 تومان 34,995,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل آیس گریین پالاس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 52,995,000 تومان 70,595,000 تومان 36,295,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل سلکتیوم فامیلی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 57,995,000 تومان 81,595,000 تومان 38,595,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Selectum Luxury

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 63,995,000 تومان 90,995,000 تومان 41,395,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 64,695,000 تومان 87,495,000 تومان 41,695,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 65,495,000 تومان 88,995,000 تومان 41,995,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل کنکورد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 66,295,000 تومان 101,695,000 تومان 42,595,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل تایتانیک لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 72,595,000 تومان 99,395,000 تومان 45,695,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 75,595,000 تومان 120,695,000 تومان 47,295,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل تایتانیک بلک

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 77,995,000 تومان 107,595,000 تومان 48,495,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیروانا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 82,395,000 تومان 113,995,000 تومان 50,895,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 82,395,000 تومان 139,595,000 تومان 50,895,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 84,395,000 تومان 130,495,000 تومان 51,595,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 86,795,000 تومان 120,595,000 تومان 52,795,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Voyage Belek Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 91,495,000 تومان 127,995,000 تومان 54,995,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 92,595,000 تومان 128,595,000 تومان 55,595,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Mardan Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 109,995,000 تومان 155,995,000 تومان 64,695,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل لنداف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 111,995,000 تومان 204,595,000 تومان 65,595,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل کلینان بلک

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 112,995,000 تومان 160,495,000 تومان 66,295,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل رایوکس بلک

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 141,595,000 تومان 227,695,000 تومان 80,395,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 149,795,000 تومان 254,995,000 تومان 84,595,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 191,995,000 تومان 330,995,000 تومان 105,595,000 تومان 18,995,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
5 فرم مشخصات فردی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک فرم مشخصات فردی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر رایگان
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا 6شب و 7روز