مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1402/03/06
تاریخ پایان تور : 1402/03/31
نوع سفر : هوایی - تلویند
مدت اقامت : 0 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) توضیحات
لارا پالاز نت

BB
22,160,000 تومان
24,610,000 تومان
18,990,000 تومان
Cender Hotel

ALL
30,580,000 تومان
35,000,000 تومان
24,420,000 تومان
Belkon Hotel

ALL
33,530,000 تومان
39,410,000 تومان
25,890,000 تومان
کلاب جویا

ALL
35,070,000 تومان
41,730,000 تومان
26,660,000 تومان
گراول

UALL
36,150,000 تومان
43,350,000 تومان
27,200,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
41,550,000 تومان
51,450,000 تومان
29,900,000 تومان
هتل کریستال واترورلد

UALL
41,910,000 تومان
51,990,000 تومان
30,080,000 تومان
Orange County Resort Hotel Belek

ALL
42,630,000 تومان
63,510,000 تومان
30,440,000 تومان
Kaemir Resort

UALL
43,350,000 تومان
54,150,000 تومان
30,800,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
45,510,000 تومان
57,390,000 تومان
31,880,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
48,390,000 تومان
64,380,000 تومان
33,320,000 تومان
مایرگ پارک

UALL
48,750,000 تومان
62,250,000 تومان
33,500,000 تومان
Limak Limra

UALL
49,110,000 تومان
62,790,000 تومان
33,680,000 تومان
Amara Premier

UALL
50,910,000 تومان
65,490,000 تومان
34,580,000 تومان
آکوا ورد بلک

UALL
50,910,000 تومان
65,490,000 تومان
34,580,000 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
62,430,000 تومان
82,770,000 تومان
40,340,000 تومان
رویال وینگس

UALL
62,790,000 تومان
83,310,000 تومان
40,520,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
63,510,000 تومان
84,390,000 تومان
40,880,000 تومان
Selectum Luxury

UALL
64,230,000 تومان
89,720,000 تومان
41,240,000 تومان
Titanic Beach

ALL
64,590,000 تومان
86,010,000 تومان
41,420,000 تومان
هتل شروود لارا

UALL
65,250,000 تومان
86,990,000 تومان
41,750,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
68,550,000 تومان
91,950,000 تومان
43,400,000 تومان
رایکس بلدیبی

ALL
68,550,000 تومان
101,310,000 تومان
43,400,000 تومان
Rixos Downtown

ALL
72,150,000 تومان
107,430,000 تومان
45,200,000 تومان
Royal Seginus

UALL
73,590,000 تومان
99,510,000 تومان
45,920,000 تومان
Royal Holiday Palace

UALL
73,590,000 تومان
99,510,000 تومان
45,920,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

UALL
74,310,000 تومان
100,590,000 تومان
46,280,000 تومان
لنداف

BB
75,750,000 تومان
102,750,000 تومان
47,000,000 تومان
لیماک لارا

UALL
76,110,000 تومان
130,470,000 تومان
47,180,000 تومان
Rixos Sungate

UALL
76,150,000 تومان
101,350,000 تومان
49,200,000 تومان
نیروانا

UALL
79,710,000 تومان
108,690,000 تومان
48,980,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
85,520,000 تومان
117,400,000 تومان
51,890,000 تومان
لارا باروت

UALL
86,910,000 تومان
119,490,000 تومان
52,580,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
89,440,000 تومان
123,290,000 تومان
53,850,000 تومان
Voyage Belek Hotel

UALL
93,390,000 تومان
150,710,000 تومان
55,820,000 تومان
Titanic Mardan Palace

ALL
96,270,000 تومان
133,530,000 تومان
57,260,000 تومان
کلینان بلک

UALL
103,470,000 تومان
144,330,000 تومان
60,860,000 تومان
Rixos Premium Belek

UALL
130,110,000 تومان
184,290,000 تومان
74,180,000 تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort

UALL
179,790,000 تومان
306,230,000 تومان
99,020,000 تومان
نام هتل لارا پالاز نت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,160,000 تومان 24,610,000 تومان 18,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,580,000 تومان 35,000,000 تومان 24,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,530,000 تومان 39,410,000 تومان 25,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل کلاب جویا

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 35,070,000 تومان 41,730,000 تومان 26,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراول

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 36,150,000 تومان 43,350,000 تومان 27,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 41,550,000 تومان 51,450,000 تومان 29,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کریستال واترورلد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 41,910,000 تومان 51,990,000 تومان 30,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Hotel Belek

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 42,630,000 تومان 63,510,000 تومان 30,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaemir Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 43,350,000 تومان 54,150,000 تومان 30,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 45,510,000 تومان 57,390,000 تومان 31,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 48,390,000 تومان 64,380,000 تومان 33,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل مایرگ پارک

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 48,750,000 تومان 62,250,000 تومان 33,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Limra

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 49,110,000 تومان 62,790,000 تومان 33,680,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Premier

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 50,910,000 تومان 65,490,000 تومان 34,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل آکوا ورد بلک

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 50,910,000 تومان 65,490,000 تومان 34,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 62,430,000 تومان 82,770,000 تومان 40,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال وینگس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 62,790,000 تومان 83,310,000 تومان 40,520,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 63,510,000 تومان 84,390,000 تومان 40,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Selectum Luxury

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 64,230,000 تومان 89,720,000 تومان 41,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 64,590,000 تومان 86,010,000 تومان 41,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 65,250,000 تومان 86,990,000 تومان 41,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 68,550,000 تومان 91,950,000 تومان 43,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل رایکس بلدیبی

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 68,550,000 تومان 101,310,000 تومان 43,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 72,150,000 تومان 107,430,000 تومان 45,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Seginus

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 73,590,000 تومان 99,510,000 تومان 45,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 73,590,000 تومان 99,510,000 تومان 45,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 74,310,000 تومان 100,590,000 تومان 46,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل لنداف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 75,750,000 تومان 102,750,000 تومان 47,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل لیماک لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,110,000 تومان 130,470,000 تومان 47,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,150,000 تومان 101,350,000 تومان 49,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیروانا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 79,710,000 تومان 108,690,000 تومان 48,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 85,520,000 تومان 117,400,000 تومان 51,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل لارا باروت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 86,910,000 تومان 119,490,000 تومان 52,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 89,440,000 تومان 123,290,000 تومان 53,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Voyage Belek Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 93,390,000 تومان 150,710,000 تومان 55,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Mardan Palace

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 96,270,000 تومان 133,530,000 تومان 57,260,000 تومان
توضیحات
نام هتل کلینان بلک

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 103,470,000 تومان 144,330,000 تومان 60,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 130,110,000 تومان 184,290,000 تومان 74,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 179,790,000 تومان 306,230,000 تومان 99,020,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 0
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 0
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
5 فرم مشخصات فردی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک فرم مشخصات فردی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر رایگان
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا