مبدا : تهران
مقصد : پوکت
تاریخ شروع تور : 1402/03/15
تاریخ پایان تور : 1402/04/05
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
میراج

BB
41,495,000 تومان
46,395,000 تومان
-
32,995,000 تومان
9,995,000 تومان
هتل اشلی پلازا پاتونگ

BB
42,595,000 تومان
48,695,000 تومان
39,595,000 تومان
33,395,000 تومان
9,995,000 تومان
Ashlee Hub Hotel Patong

BB
42,595,000 تومان
48,695,000 تومان
39,595,000 تومان
33,395,000 تومان
9,995,000 تومان
Fishermen’s Harbour Urban Resort

BB
43,495,000 تومان
50,295,000 تومان
39,595,000 تومان
33,595,000 تومان
9,995,000 تومان
Deevana Plaza Phuket Patong

BB
46,595,000 تومان
56,595,000 تومان
42,995,000 تومان
34,795,000 تومان
9,995,000 تومان
هتل رویال پارادایس اند اسپا

BB
46,595,000 تومان
56,595,000 تومان
40,695,000 تومان
34,795,000 تومان
9,995,000 تومان
هیلتون گاردن پوکت

BB
47,795,000 تومان
58,995,000 تومان
-
35,295,000 تومان
9,995,000 تومان
Duangjitt Resort & Spa

BB
50,895,000 تومان
65,295,000 تومان
42,995,000 تومان
36,295,000 تومان
9,995,000 تومان
Crest Resort Pool Villas

BB
51,695,000 تومان
66,795,000 تومان
42,995,000 تومان
36,595,000 تومان
9,995,000 تومان
Phuket Graceland

BB
51,695,000 تومان
66,795,000 تومان
42,995,000 تومان
36,595,000 تومان
9,995,000 تومان
Novotel Phuket Resort

BB
52,895,000 تومان
68,995,000 تومان
45,295,000 تومان
37,395,000 تومان
9,995,000 تومان
دیاموند گلیف

BB
53,995,000 تومان
71,595,000 تومان
45,295,000 تومان
37,395,000 تومان
9,995,000 تومان
Grand Mercure Phuket Patong

BB
58,995,000 تومان
81,795,000 تومان
45,295,000 تومان
38,995,000 تومان
9,995,000 تومان
پالمان پوکت

BB
62,695,000 تومان
88,895,000 تومان
54,395,000 تومان
40,395,000 تومان
9,995,000 تومان
Amari Phuket

BB
63,495,000 تومان
90,395,000 تومان
51,995,000 تومان
40,695,000 تومان
9,995,000 تومان
هتل لمردین پوکت

BB
64,695,000 تومان
92,795,000 تومان
49,895,000 تومان
40,995,000 تومان
9,995,000 تومان
Centara Grand Beach Resort Phuket

BB
66,995,000 تومان
97,495,000 تومان
55,495,000 تومان
41,995,000 تومان
9,995,000 تومان
Hyatt Regency Phuket Resort

BB
69,995,000 تومان
103,795,000 تومان
56,595,000 تومان
42,995,000 تومان
9,995,000 تومان
آماتارا ریزوزت

BB
70,595,000 تومان
104,595,000 تومان
59,995,000 تومان
42,995,000 تومان
9,995,000 تومان
بانیان پوکت

BB
91,995,000 تومان
-
66,895,000 تومان
50,795,000 تومان
9,995,000 تومان
نام هتل میراج

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 41,495,000 تومان 46,395,000 تومان - 32,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل اشلی پلازا پاتونگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 42,595,000 تومان 48,695,000 تومان 39,595,000 تومان 33,395,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Hub Hotel Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 42,595,000 تومان 48,695,000 تومان 39,595,000 تومان 33,395,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fishermen’s Harbour Urban Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 43,495,000 تومان 50,295,000 تومان 39,595,000 تومان 33,595,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Deevana Plaza Phuket Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 46,595,000 تومان 56,595,000 تومان 42,995,000 تومان 34,795,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال پارادایس اند اسپا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 46,595,000 تومان 56,595,000 تومان 40,695,000 تومان 34,795,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون گاردن پوکت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 47,795,000 تومان 58,995,000 تومان - 35,295,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 50,895,000 تومان 65,295,000 تومان 42,995,000 تومان 36,295,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest Resort Pool Villas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 51,695,000 تومان 66,795,000 تومان 42,995,000 تومان 36,595,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Phuket Graceland

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 51,695,000 تومان 66,795,000 تومان 42,995,000 تومان 36,595,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Phuket Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 52,895,000 تومان 68,995,000 تومان 45,295,000 تومان 37,395,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل دیاموند گلیف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 53,995,000 تومان 71,595,000 تومان 45,295,000 تومان 37,395,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure Phuket Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 58,995,000 تومان 81,795,000 تومان 45,295,000 تومان 38,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل پالمان پوکت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 62,695,000 تومان 88,895,000 تومان 54,395,000 تومان 40,395,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 63,495,000 تومان 90,395,000 تومان 51,995,000 تومان 40,695,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لمردین پوکت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 64,695,000 تومان 92,795,000 تومان 49,895,000 تومان 40,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Beach Resort Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 66,995,000 تومان 97,495,000 تومان 55,495,000 تومان 41,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Phuket Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 69,995,000 تومان 103,795,000 تومان 56,595,000 تومان 42,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل آماتارا ریزوزت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 70,595,000 تومان 104,595,000 تومان 59,995,000 تومان 42,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل بانیان پوکت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 91,995,000 تومان - 66,895,000 تومان 50,795,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7
ردیف 1
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
5 فرم مشخصات فردی
6 پیرینت حساب بانکی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک فرم مشخصات فردی
شرط 1
ردیف 6
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 ویزا
3 لیدر رایگان
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت ویزا
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات پوکت 7 شب و 8 روز