مبدا : تهران
مقصد : پوکت
تاریخ شروع تور : 1402/03/18
تاریخ پایان تور : 1402/04/01
نوع سفر : هوایی - سلام ایر
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه توضیحات
جیرا پارنل

BB
26,920,000 تومان
30,630,000 تومان
-
-
27,660,000 تومان
میراج

BB
27,290,000 تومان
31,370,000 تومان
-
24,840,000 تومان
-
هتل آشلی پلازا

BB
28,030,000 تومان
32,850,000 تومان
32,480,000 تومان
25,130,000 تومان
32,480,000 تومان
آنداکیرا

BB
28,400,000 تومان
33,590,000 تومان
32,850,000 تومان
25,280,000 تومان
32,850,000 تومان
هتل آشلی هیت

BB
28,400,000 تومان
33,590,000 تومان
32,850,000 تومان
25,280,000 تومان
32,850,000 تومان
Fishermen’s Harbour Urban Resort

BB
29,140,000 تومان
35,080,000 تومان
31,740,000 تومان
25,580,000 تومان
31,740,000 تومان
ibis Phuket Patong

BB
29,140,000 تومان
35,080,000 تومان
-
25,580,000 تومان
-
دوانا

BB
29,880,000 تومان
36,560,000 تومان
32,850,000 تومان
25,880,000 تومان
32,850,000 تومان
بست وسترن

BB
30,250,000 تومان
37,300,000 تومان
32,850,000 تومان
26,020,000 تومان
32,850,000 تومان
هتل اسلیپ ویت می

BB
31,000,000 تومان
38,790,000 تومان
32,850,000 تومان
26,320,000 تومان
32,850,000 تومان
هتل پاتونگ بای هیل

BB
31,370,000 تومان
39,530,000 تومان
-
26,470,000 تومان
-
Deevana Plaza Phuket Patong

BB
32,110,000 تومان
41,380,000 تومان
35,450,000 تومان
26,770,000 تومان
35,450,000 تومان
هتل رویال پارادایس اند اسپیا

BB
32,110,000 تومان
41,010,000 تومان
32,110,000 تومان
26,770,000 تومان
32,110,000 تومان
پاتونگ ریزورت

BB
32,480,000 تومان
41,760,000 تومان
32,480,000 تومان
26,920,000 تومان
32,480,000 تومان
اندمان امبراسی پاتونگ

BB
33,220,000 تومان
43,240,000 تومان
33,220,000 تومان
27,210,000 تومان
33,220,000 تومان
Andaman Beach Suite

BB
33,960,000 تومان
44,720,000 تومان
33,960,000 تومان
27,510,000 تومان
33,960,000 تومان
ناتور پوکت

BB
33,960,000 تومان
44,720,000 تومان
33,960,000 تومان
27,510,000 تومان
33,960,000 تومان
نووتل کامالا

BB
34,340,000 تومان
45,470,000 تومان
34,340,000 تومان
27,660,000 تومان
34,340,000 تومان
د لنترن

BB
35,080,000 تومان
46,950,000 تومان
35,080,000 تومان
27,950,000 تومان
35,080,000 تومان
اوکن فرانت

BB
36,190,000 تومان
49,180,000 تومان
36,190,000 تومان
28,400,000 تومان
36,190,000 تومان
Duangjitt Resort & Spa

BB
36,190,000 تومان
49,180,000 تومان
36,190,000 تومان
28,400,000 تومان
36,190,000 تومان
اتریجر سورین

BB
36,560,000 تومان
49,920,000 تومان
36,560,000 تومان
28,550,000 تومان
36,560,000 تومان
Crest Resort Pool Villas

BB
36,930,000 تومان
50,660,000 تومان
36,930,000 تومان
28,700,000 تومان
36,930,000 تومان
تاوم بچ

BB
36,930,000 تومان
50,660,000 تومان
36,930,000 تومان
28,700,000 تومان
36,930,000 تومان
Novotel Phuket Resort

BB
38,050,000 تومان
52,890,000 تومان
38,050,000 تومان
29,140,000 تومان
38,050,000 تومان
دیاموند گلیف

BB
39,160,000 تومان
55,110,000 تومان
39,160,000 تومان
29,590,000 تومان
39,160,000 تومان
Kalima Resort and Spa

BB
39,900,000 تومان
56,600,000 تومان
39,900,000 تومان
29,880,000 تومان
39,900,000 تومان
ماندارا ریزورت

BB
39,900,000 تومان
56,600,000 تومان
39,900,000 تومان
29,880,000 تومان
39,900,000 تومان
ایندیگو پوکت

BB
41,010,000 تومان
58,820,000 تومان
41,010,000 تومان
30,330,000 تومان
41,010,000 تومان
کاپه

BB
41,760,000 تومان
60,310,000 تومان
41,760,000 تومان
30,630,000 تومان
41,760,000 تومان
آویستا گرند

BB
42,500,000 تومان
61,790,000 تومان
42,500,000 تومان
30,920,000 تومان
42,500,000 تومان
Grand Mercure Phuket Patong

BB
43,980,000 تومان
64,760,000 تومان
43,980,000 تومان
31,520,000 تومان
43,980,000 تومان
اویستا

BB
44,350,000 تومان
65,500,000 تومان
44,350,000 تومان
31,660,000 تومان
44,350,000 تومان
فور پوینت

BB
45,470,000 تومان
67,730,000 تومان
-
32,110,000 تومان
-
Amari Phuket

BB
48,060,000 تومان
72,920,000 تومان
48,060,000 تومان
33,150,000 تومان
48,060,000 تومان
پالمان پوکت

BB
48,430,000 تومان
73,660,000 تومان
48,430,000 تومان
33,300,000 تومان
48,430,000 تومان
هتل لمردین پوکت

BB
49,180,000 تومان
75,150,000 تومان
49,180,000 تومان
33,590,000 تومان
49,180,000 تومان
Hyatt Regency Phuket Resort

BB
49,920,000 تومان
76,630,000 تومان
49,920,000 تومان
33,890,000 تومان
49,920,000 تومان
Centara Grand Beach Resort Phuket

BB
51,400,000 تومان
79,600,000 تومان
51,400,000 تومان
34,480,000 تومان
51,400,000 تومان
لا فلورا رسرت پاتنگ

BB
53,260,000 تومان
83,310,000 تومان
53,260,000 تومان
35,230,000 تومان
53,260,000 تومان
مالیسا

BB
53,260,000 تومان
83,310,000 تومان
53,260,000 تومان
35,230,000 تومان
53,260,000 تومان
نام هتل جیرا پارنل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 26,920,000 تومان 30,630,000 تومان - - 27,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل میراج

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 27,290,000 تومان 31,370,000 تومان - 24,840,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل آشلی پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 28,030,000 تومان 32,850,000 تومان 32,480,000 تومان 25,130,000 تومان 32,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل آنداکیرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 28,400,000 تومان 33,590,000 تومان 32,850,000 تومان 25,280,000 تومان 32,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آشلی هیت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 28,400,000 تومان 33,590,000 تومان 32,850,000 تومان 25,280,000 تومان 32,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fishermen’s Harbour Urban Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 29,140,000 تومان 35,080,000 تومان 31,740,000 تومان 25,580,000 تومان 31,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis Phuket Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 29,140,000 تومان 35,080,000 تومان - 25,580,000 تومان -
توضیحات
نام هتل دوانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 29,880,000 تومان 36,560,000 تومان 32,850,000 تومان 25,880,000 تومان 32,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل بست وسترن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 30,250,000 تومان 37,300,000 تومان 32,850,000 تومان 26,020,000 تومان 32,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل اسلیپ ویت می

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 31,000,000 تومان 38,790,000 تومان 32,850,000 تومان 26,320,000 تومان 32,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پاتونگ بای هیل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 31,370,000 تومان 39,530,000 تومان - 26,470,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Deevana Plaza Phuket Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 32,110,000 تومان 41,380,000 تومان 35,450,000 تومان 26,770,000 تومان 35,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال پارادایس اند اسپیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 32,110,000 تومان 41,010,000 تومان 32,110,000 تومان 26,770,000 تومان 32,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاتونگ ریزورت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 32,480,000 تومان 41,760,000 تومان 32,480,000 تومان 26,920,000 تومان 32,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل اندمان امبراسی پاتونگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 33,220,000 تومان 43,240,000 تومان 33,220,000 تومان 27,210,000 تومان 33,220,000 تومان
توضیحات
نام هتل Andaman Beach Suite

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 33,960,000 تومان 44,720,000 تومان 33,960,000 تومان 27,510,000 تومان 33,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل ناتور پوکت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 33,960,000 تومان 44,720,000 تومان 33,960,000 تومان 27,510,000 تومان 33,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل نووتل کامالا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 34,340,000 تومان 45,470,000 تومان 34,340,000 تومان 27,660,000 تومان 34,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل د لنترن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 35,080,000 تومان 46,950,000 تومان 35,080,000 تومان 27,950,000 تومان 35,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل اوکن فرانت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 36,190,000 تومان 49,180,000 تومان 36,190,000 تومان 28,400,000 تومان 36,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 36,190,000 تومان 49,180,000 تومان 36,190,000 تومان 28,400,000 تومان 36,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل اتریجر سورین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 36,560,000 تومان 49,920,000 تومان 36,560,000 تومان 28,550,000 تومان 36,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest Resort Pool Villas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 36,930,000 تومان 50,660,000 تومان 36,930,000 تومان 28,700,000 تومان 36,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل تاوم بچ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 36,930,000 تومان 50,660,000 تومان 36,930,000 تومان 28,700,000 تومان 36,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Phuket Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 38,050,000 تومان 52,890,000 تومان 38,050,000 تومان 29,140,000 تومان 38,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل دیاموند گلیف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 39,160,000 تومان 55,110,000 تومان 39,160,000 تومان 29,590,000 تومان 39,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kalima Resort and Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 39,900,000 تومان 56,600,000 تومان 39,900,000 تومان 29,880,000 تومان 39,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل ماندارا ریزورت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 39,900,000 تومان 56,600,000 تومان 39,900,000 تومان 29,880,000 تومان 39,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایندیگو پوکت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 41,010,000 تومان 58,820,000 تومان 41,010,000 تومان 30,330,000 تومان 41,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل کاپه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 41,760,000 تومان 60,310,000 تومان 41,760,000 تومان 30,630,000 تومان 41,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل آویستا گرند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 42,500,000 تومان 61,790,000 تومان 42,500,000 تومان 30,920,000 تومان 42,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure Phuket Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 43,980,000 تومان 64,760,000 تومان 43,980,000 تومان 31,520,000 تومان 43,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل اویستا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 44,350,000 تومان 65,500,000 تومان 44,350,000 تومان 31,660,000 تومان 44,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل فور پوینت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 45,470,000 تومان 67,730,000 تومان - 32,110,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Amari Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 48,060,000 تومان 72,920,000 تومان 48,060,000 تومان 33,150,000 تومان 48,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل پالمان پوکت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 48,430,000 تومان 73,660,000 تومان 48,430,000 تومان 33,300,000 تومان 48,430,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لمردین پوکت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 49,180,000 تومان 75,150,000 تومان 49,180,000 تومان 33,590,000 تومان 49,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Phuket Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 49,920,000 تومان 76,630,000 تومان 49,920,000 تومان 33,890,000 تومان 49,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Beach Resort Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 51,400,000 تومان 79,600,000 تومان 51,400,000 تومان 34,480,000 تومان 51,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل لا فلورا رسرت پاتنگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 53,260,000 تومان 83,310,000 تومان 53,260,000 تومان 35,230,000 تومان 53,260,000 تومان
توضیحات
نام هتل مالیسا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نفر اضافه 53,260,000 تومان 83,310,000 تومان 53,260,000 تومان 35,230,000 تومان 53,260,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7
ردیف 1
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
5 فرم مشخصات فردی
6 پیرینت حساب بانکی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک فرم مشخصات فردی
شرط 1
ردیف 6
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 ویزا
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت ویزا
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور پوکت 7 شب و 8 روز(18و25خرداد و 1 تیر)