مبدا : تهران
مقصد : پاتایا
تاریخ شروع تور : 1402/03/23
تاریخ پایان تور : 1402/03/30
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
تراولودج پاتایا

BB
31,890,000 تومان
36,340,000 تومان
-
26,040,000 تومان
گرند دی

BB
32,270,000 تومان
37,090,000 تومان
29,480,000 تومان
26,140,000 تومان
مایک بیچ ریزورت

BB
32,640,000 تومان
37,830,000 تومان
-
26,300,000 تومان
سان شاین رزیدنت

BB
33,000,000 تومان
38,580,000 تومان
30,170,000 تومان
26,400,000 تومان
گلدن

BB
33,000,000 تومان
38,580,000 تومان
30,170,000 تومان
26,400,000 تومان
هتل بستون پاتایا

BB
33,000,000 تومان
38,580,000 تومان
-
26,400,000 تومان
هتل نوا پلاتینیوم پاتایا

BB
33,380,000 تومان
39,320,000 تومان
-
26,570,000 تومان
هتل ایبیس پاتایا

BB
33,750,000 تومان
40,060,000 تومان
-
26,670,000 تومان
هتل سان شاین ویستا

BB
34,120,000 تومان
40,800,000 تومان
31,120,000 تومان
26,830,000 تومان
هتل سانبیم پاتایا

BB
34,120,000 تومان
40,800,000 تومان
-
26,830,000 تومان
آسیا پاتایا

BB
34,490,000 تومان
41,540,000 تومان
32,130,000 تومان
26,940,000 تومان
هتل بالی های بی پاتایا

BB
35,600,000 تومان
43,770,000 تومان
34,640,000 تومان
27,310,000 تومان
هتل پاتایا سی ویو

BB
35,980,000 تومان
44,510,000 تومان
-
27,640,000 تومان
ویستا هتل

BB
36,350,000 تومان
45,250,000 تومان
35,470,000 تومان
27,570,000 تومان
گرند پلازو

BB
37,090,000 تومان
46,740,000 تومان
35,470,000 تومان
27,840,000 تومان
لونگ بیچ

BB
37,460,000 تومان
47,480,000 تومان
33,500,000 تومان
28,000,000 تومان
سیگناتور پاتایا

BB
38,200,000 تومان
48,960,000 تومان
-
28,360,000 تومان
هتل گاردن کلیف

BB
38,570,000 تومان
49,700,000 تومان
35,470,000 تومان
28,370,000 تومان
ا وان د رویال

BB
39,320,000 تومان
51,190,000 تومان
37,800,000 تومان
28,630,000 تومان
هتل وان استار

BB
39,690,000 تومان
51,930,000 تومان
-
28,740,000 تومان
د بای ویو

BB
39,690,000 تومان
51,930,000 تومان
-
28,740,000 تومان
مرا ماره

BB
40,430,000 تومان
53,430,000 تومان
37,800,000 تومان
29,000,000 تومان
مایت

BB
43,770,000 تومان
60,090,000 تومان
39,180,000 تومان
30,170,000 تومان
هتل دوسیت تانی پاتایا

BB
45,730,000 تومان
64,030,000 تومان
40,190,000 تومان
30,590,000 تومان
هتل آوانی پاتایا

BB
47,850,000 تومان
68,260,000 تومان
42,480,000 تومان
31,600,000 تومان
هتل رویال کلیف بیچ پاتایا

BB
48,000,000 تومان
68,570,000 تومان
42,520,000 تومان
31,490,000 تومان
اماری پاتایا

BB
49,700,000 تومان
71,960,000 تومان
44,480,000 تومان
32,340,000 تومان
هتل سنتارا گرند میراژ پاتایا

BB
50,920,000 تومان
74,400,000 تومان
45,170,000 تومان
32,500,000 تومان
نام هتل تراولودج پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,890,000 تومان 36,340,000 تومان - 26,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند دی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,270,000 تومان 37,090,000 تومان 29,480,000 تومان 26,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل مایک بیچ ریزورت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,640,000 تومان 37,830,000 تومان - 26,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل سان شاین رزیدنت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,000,000 تومان 38,580,000 تومان 30,170,000 تومان 26,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,000,000 تومان 38,580,000 تومان 30,170,000 تومان 26,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بستون پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,000,000 تومان 38,580,000 تومان - 26,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نوا پلاتینیوم پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,380,000 تومان 39,320,000 تومان - 26,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایبیس پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,750,000 تومان 40,060,000 تومان - 26,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سان شاین ویستا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,120,000 تومان 40,800,000 تومان 31,120,000 تومان 26,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سانبیم پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,120,000 تومان 40,800,000 تومان - 26,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل آسیا پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,490,000 تومان 41,540,000 تومان 32,130,000 تومان 26,940,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بالی های بی پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,600,000 تومان 43,770,000 تومان 34,640,000 تومان 27,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پاتایا سی ویو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,980,000 تومان 44,510,000 تومان - 27,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویستا هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,350,000 تومان 45,250,000 تومان 35,470,000 تومان 27,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند پلازو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,090,000 تومان 46,740,000 تومان 35,470,000 تومان 27,840,000 تومان
توضیحات
نام هتل لونگ بیچ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,460,000 تومان 47,480,000 تومان 33,500,000 تومان 28,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیگناتور پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,200,000 تومان 48,960,000 تومان - 28,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گاردن کلیف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,570,000 تومان 49,700,000 تومان 35,470,000 تومان 28,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل ا وان د رویال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,320,000 تومان 51,190,000 تومان 37,800,000 تومان 28,630,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل وان استار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,690,000 تومان 51,930,000 تومان - 28,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل د بای ویو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,690,000 تومان 51,930,000 تومان - 28,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل مرا ماره

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,430,000 تومان 53,430,000 تومان 37,800,000 تومان 29,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل مایت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,770,000 تومان 60,090,000 تومان 39,180,000 تومان 30,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل دوسیت تانی پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,730,000 تومان 64,030,000 تومان 40,190,000 تومان 30,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آوانی پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 47,850,000 تومان 68,260,000 تومان 42,480,000 تومان 31,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال کلیف بیچ پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 48,000,000 تومان 68,570,000 تومان 42,520,000 تومان 31,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل اماری پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 49,700,000 تومان 71,960,000 تومان 44,480,000 تومان 32,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سنتارا گرند میراژ پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 50,920,000 تومان 74,400,000 تومان 45,170,000 تومان 32,500,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 7
ردیف 1
به پاتایا
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار حداقل 6 ماه اعتبار از زمان سفر
2 عکس 4*6 جدید
3 شناسنامه کپی
4 کارت ملی کپی
5 پیرینت حساب بانکی اصل تمکن مالی به زبان لاتین با حداقل موجودی 50000000 تومان به ازای هر نفر
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ویزا
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ویزا
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات پکیج 7 شب و 8 روز پاتایا با هواپیمایی ماهان