مبدا : تهران
مقصد : بانکوک
تاریخ شروع تور : 1402/03/23
تاریخ پایان تور : 1402/03/30
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل کانونینت پارک بانکوک

BB
31,630,000 تومان
36,080,000 تومان
28,530,000 تومان
25,980,000 تومان
هتل فروم پارک

BB
32,750,000 تومان
38,310,000 تومان
31,180,000 تومان
26,410,000 تومان
هتل پرینس پالاس بانکوک

BB
34,230,000 تومان
41,280,000 تومان
30,540,000 تومان
26,990,000 تومان
توین تاورز

BB
34,230,000 تومان
41,280,000 تومان
30,540,000 تومان
26,990,000 تومان
ا وان بانکوک

BB
35,340,000 تومان
43,500,000 تومان
32,550,000 تومان
27,470,000 تومان
گلدن تولیپ مانداسیون

BB
36,460,000 تومان
45,730,000 تومان
34,890,000 تومان
27,890,000 تومان
ایندرا

BB
36,460,000 تومان
45,730,000 تومان
33,880,000 تومان
27,890,000 تومان
منهتن

BB
36,460,000 تومان
45,730,000 تومان
34,890,000 تومان
27,890,000 تومان
هتل ماندرین سنتر پوینت بانکوک

BB
37,200,000 تومان
47,210,000 تومان
34,890,000 تومان
28,210,000 تومان
هتل رامادا دی ام ای بانکوک

BB
37,200,000 تومان
47,210,000 تومان
34,890,000 تومان
28,210,000 تومان
کوارتیر

BB
37,200,000 تومان
47,210,000 تومان
-
28,210,000 تومان
گالریا10

BB
37,200,000 تومان
47,210,000 تومان
34,890,000 تومان
28,210,000 تومان
گرند مرکور

BB
37,940,000 تومان
48,700,000 تومان
39,870,000 تومان
28,470,000 تومان
مانتین

BB
38,310,000 تومان
49,440,000 تومان
34,200,000 تومان
28,630,000 تومان
متروپل بانکوک

BB
39,050,000 تومان
50,920,000 تومان
34,890,000 تومان
28,950,000 تومان
رادیسون سویتس

BB
39,420,000 تومان
51,670,000 تومان
35,200,000 تومان
29,060,000 تومان
سنترپوینت

BB
40,170,000 تومان
53,150,000 تومان
35,890,000 تومان
29,370,000 تومان
برکلی

BB
40,540,000 تومان
54,000,000 تومان
36,210,000 تومان
29,530,000 تومان
هتل سوکوسول بانکوک

BB
42,390,000 تومان
57,600,000 تومان
-
30,280,000 تومان
MOVENPICK SUKHUMVIT

BB
43,130,000 تومان
59,090,000 تومان
38,540,000 تومان
30,540,000 تومان
GRAND SWISS HOTEL BANGKOK

BB
43,130,000 تومان
59,090,000 تومان
-
30,540,000 تومان
Pullman Bangkok Hotel

BB
43,500,000 تومان
59,830,000 تومان
38,860,000 تومان
30,700,000 تومان
Lancaster Bangkok

BB
46,470,000 تومان
65,760,000 تومان
41,560,000 تومان
31,920,000 تومان
SKYVIEW HOTEL

BB
48,330,000 تومان
69,470,000 تومان
43,210,000 تومان
32,660,000 تومان
Amari Watergate Bangkok

BB
49,440,000 تومان
71,700,000 تومان
44,210,000 تومان
33,080,000 تومان
Centara Grand at CentralWorld

BB
52,780,000 تومان
78,380,000 تومان
-
34,410,000 تومان
اورینتال رسیدنسی

BB
56,120,000 تومان
85,060,000 تومان
50,200,000 تومان
35,730,000 تومان
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK

BB
61,680,000 تومان
96,190,000 تومان
55,240,000 تومان
37,960,000 تومان
SOFITEL BANGKOK SUKHMVIT

BB
62,800,000 تومان
98,410,000 تومان
56,250,000 تومان
38,440,000 تومان
lebua at State Tower

BB
65,390,000 تومان
103,610,000 تومان
58,580,000 تومان
39,440,000 تومان
نام هتل هتل کانونینت پارک بانکوک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,630,000 تومان 36,080,000 تومان 28,530,000 تومان 25,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فروم پارک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,750,000 تومان 38,310,000 تومان 31,180,000 تومان 26,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پرینس پالاس بانکوک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,230,000 تومان 41,280,000 تومان 30,540,000 تومان 26,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل توین تاورز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,230,000 تومان 41,280,000 تومان 30,540,000 تومان 26,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ا وان بانکوک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,340,000 تومان 43,500,000 تومان 32,550,000 تومان 27,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدن تولیپ مانداسیون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,460,000 تومان 45,730,000 تومان 34,890,000 تومان 27,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایندرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,460,000 تومان 45,730,000 تومان 33,880,000 تومان 27,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل منهتن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,460,000 تومان 45,730,000 تومان 34,890,000 تومان 27,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ماندرین سنتر پوینت بانکوک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,200,000 تومان 47,210,000 تومان 34,890,000 تومان 28,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رامادا دی ام ای بانکوک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,200,000 تومان 47,210,000 تومان 34,890,000 تومان 28,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوارتیر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,200,000 تومان 47,210,000 تومان - 28,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل گالریا10

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,200,000 تومان 47,210,000 تومان 34,890,000 تومان 28,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند مرکور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,940,000 تومان 48,700,000 تومان 39,870,000 تومان 28,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل مانتین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,310,000 تومان 49,440,000 تومان 34,200,000 تومان 28,630,000 تومان
توضیحات
نام هتل متروپل بانکوک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,050,000 تومان 50,920,000 تومان 34,890,000 تومان 28,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل رادیسون سویتس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,420,000 تومان 51,670,000 تومان 35,200,000 تومان 29,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل سنترپوینت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,170,000 تومان 53,150,000 تومان 35,890,000 تومان 29,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل برکلی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,540,000 تومان 54,000,000 تومان 36,210,000 تومان 29,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوکوسول بانکوک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 42,390,000 تومان 57,600,000 تومان - 30,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل MOVENPICK SUKHUMVIT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,130,000 تومان 59,090,000 تومان 38,540,000 تومان 30,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND SWISS HOTEL BANGKOK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,130,000 تومان 59,090,000 تومان - 30,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Bangkok Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,500,000 تومان 59,830,000 تومان 38,860,000 تومان 30,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lancaster Bangkok

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 46,470,000 تومان 65,760,000 تومان 41,560,000 تومان 31,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل SKYVIEW HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 48,330,000 تومان 69,470,000 تومان 43,210,000 تومان 32,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Watergate Bangkok

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 49,440,000 تومان 71,700,000 تومان 44,210,000 تومان 33,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand at CentralWorld

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,780,000 تومان 78,380,000 تومان - 34,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل اورینتال رسیدنسی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 56,120,000 تومان 85,060,000 تومان 50,200,000 تومان 35,730,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 61,680,000 تومان 96,190,000 تومان 55,240,000 تومان 37,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل SOFITEL BANGKOK SUKHMVIT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 62,800,000 تومان 98,410,000 تومان 56,250,000 تومان 38,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل lebua at State Tower

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 65,390,000 تومان 103,610,000 تومان 58,580,000 تومان 39,440,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بانکوک 7
ردیف 1
به بانکوک
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار حداقل 6 ماه اعتبار از زمان سفر
2 عکس 4*6 جدید
3 شناسنامه کپی
4 کارت ملی کپی
5 پیرینت حساب بانکی اصل تمکن مالی به زبان لاتین با حداقل موجودی 50000000 تومان به ازای هر نفر
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
4 ویزا
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ویزا
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات پکیج 7 شب و 8 روز بانکوک با هواپیمایی ماهان