مبدا : تهران
مقصد : سامویی
تاریخ شروع تور : 1402/03/18
تاریخ پایان تور : 1402/04/01
نوع سفر : هوایی - سلام ایر
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
کوسی سامویی

میراج

BB
BB
42,440,000 تومان
47,150,000 تومان
-
39,370,000 تومان
سامویی فرست

Ashlee Hub Hotel Patong

BB
BB
43,760,000 تومان
49,800,000 تومان
-
39,830,000 تومان
فرست رزیدنس

هتل فیشرمن هربور

BB
BB
43,970,000 تومان
50,230,000 تومان
-
39,910,000 تومان
ایمپیانا سامویی

بست وسترن

BB
BB
44,770,000 تومان
51,820,000 تومان
-
40,190,000 تومان
چاونگ نول

Deevana Plaza Phuket Patong

BB
BB
46,620,000 تومان
55,530,000 تومان
46,620,000 تومان
40,840,000 تومان
سنترا بای

هتل رویال پارادایس اند اسپیا

BB
BB
47,470,000 تومان
57,220,000 تومان
47,470,000 تومان
41,130,000 تومان
سوشیال سامویی

اندمان امبراسی پاتونگ

BB
BB
48,530,000 تومان
59,340,000 تومان
-
41,500,000 تومان
مالبو ریزورت

ناتور پوکت

BB
BB
49,270,000 تومان
60,830,000 تومان
-
41,760,000 تومان
سنتارا ویلاس

نووتل کامالا

BB
BB
50,600,000 تومان
63,480,000 تومان
-
42,230,000 تومان
بان سامویی

Duangjitt Resort & Spa

BB
BB
51,820,000 تومان
65,920,000 تومان
51,820,000 تومان
42,650,000 تومان
اوتریجر سامویی

اوکن فرانت

BB
BB
51,870,000 تومان
66,020,000 تومان
51,870,000 تومان
42,670,000 تومان
اوزو چاونگ

تاوم بچ

BB
BB
52,720,000 تومان
67,720,000 تومان
-
42,970,000 تومان
سلس سامویی

Crest Resort Pool Villas

BB
BB
54,470,000 تومان
71,220,000 تومان
54,470,000 تومان
43,580,000 تومان
هالیدی این سامویی

Kalima Resort and Spa

BB
BB
56,270,000 تومان
74,820,000 تومان
56,270,000 تومان
44,210,000 تومان
نورا بچ

دیاموند گلیف

BB
BB
56,640,000 تومان
75,560,000 تومان
56,640,000 تومان
44,340,000 تومان
مرکر سامویی

Grand Mercure Phuket Patong

BB
BB
58,970,000 تومان
80,230,000 تومان
58,970,000 تومان
45,160,000 تومان
نورا بوری

اویستا

BB
BB
60,300,000 تومان
82,880,000 تومان
60,300,000 تومان
45,620,000 تومان
اماری سامویی

Amari Phuket

BB
BB
61,780,000 تومان
85,840,000 تومان
61,780,000 تومان
46,140,000 تومان
سالی سامویی

پالمان پوکت

BB
BB
61,990,000 تومان
86,270,000 تومان
61,990,000 تومان
46,220,000 تومان
ساشا ریزورت

هتل لمردین پوکت

BB
BB
63,690,000 تومان
89,660,000 تومان
63,690,000 تومان
46,810,000 تومان
نام هتل کوسی سامویی

میراج

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 42,440,000 تومان 47,150,000 تومان - 39,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل سامویی فرست

Ashlee Hub Hotel Patong

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,760,000 تومان 49,800,000 تومان - 39,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل فرست رزیدنس

هتل فیشرمن هربور

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,970,000 تومان 50,230,000 تومان - 39,910,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایمپیانا سامویی

بست وسترن

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 44,770,000 تومان 51,820,000 تومان - 40,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل چاونگ نول

Deevana Plaza Phuket Patong

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 46,620,000 تومان 55,530,000 تومان 46,620,000 تومان 40,840,000 تومان
توضیحات
نام هتل سنترا بای

هتل رویال پارادایس اند اسپیا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 47,470,000 تومان 57,220,000 تومان 47,470,000 تومان 41,130,000 تومان
توضیحات
نام هتل سوشیال سامویی

اندمان امبراسی پاتونگ

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 48,530,000 تومان 59,340,000 تومان - 41,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل مالبو ریزورت

ناتور پوکت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 49,270,000 تومان 60,830,000 تومان - 41,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل سنتارا ویلاس

نووتل کامالا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 50,600,000 تومان 63,480,000 تومان - 42,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل بان سامویی

Duangjitt Resort & Spa

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 51,820,000 تومان 65,920,000 تومان 51,820,000 تومان 42,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل اوتریجر سامویی

اوکن فرانت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 51,870,000 تومان 66,020,000 تومان 51,870,000 تومان 42,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل اوزو چاونگ

تاوم بچ

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,720,000 تومان 67,720,000 تومان - 42,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل سلس سامویی

Crest Resort Pool Villas

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 54,470,000 تومان 71,220,000 تومان 54,470,000 تومان 43,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل هالیدی این سامویی

Kalima Resort and Spa

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 56,270,000 تومان 74,820,000 تومان 56,270,000 تومان 44,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل نورا بچ

دیاموند گلیف

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 56,640,000 تومان 75,560,000 تومان 56,640,000 تومان 44,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل مرکر سامویی

Grand Mercure Phuket Patong

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 58,970,000 تومان 80,230,000 تومان 58,970,000 تومان 45,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل نورا بوری

اویستا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 60,300,000 تومان 82,880,000 تومان 60,300,000 تومان 45,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل اماری سامویی

Amari Phuket

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 61,780,000 تومان 85,840,000 تومان 61,780,000 تومان 46,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل سالی سامویی

پالمان پوکت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 61,990,000 تومان 86,270,000 تومان 61,990,000 تومان 46,220,000 تومان
توضیحات
نام هتل ساشا ریزورت

هتل لمردین پوکت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 63,690,000 تومان 89,660,000 تومان 63,690,000 تومان 46,810,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 سامویی 3
2 پوکت 4
ردیف 1
به سامویی
مدت اقامت 3
توضیحات
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
5 فرم مشخصات فردی
6 پیرینت حساب بانکی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک فرم مشخصات فردی
شرط 1
ردیف 6
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 ویزا
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت ویزا
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور سامویی 3 شب+پوکت 4 شب