مبدا : تهران
مقصد : کوکونات
تاریخ شروع تور : 1402/03/18
تاریخ پایان تور : 1402/04/01
نوع سفر : هوایی - سلام ایر
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ایسلند اسکاپ

هتل فیشرمن هربور

BB
BB
40,370,000 تومان
50,970,000 تومان
-
33,480,000 تومان
ایسلند اسکاپ

بست وسترن

BB
BB
41,170,000 تومان
52,560,000 تومان
-
33,760,000 تومان
ایسلند اسکاپ

Deevana Plaza Phuket Patong

BB
BB
42,490,000 تومان
55,210,000 تومان
42,490,000 تومان
34,220,000 تومان
ایسلند اسکاپ

هتل رویال پارادایس اند اسپیا

BB
BB
42,760,000 تومان
55,740,000 تومان
42,760,000 تومان
34,310,000 تومان
ایسلند اسکاپ

اندمان امبراسی پاتونگ

BB
BB
43,290,000 تومان
56,800,000 تومان
43,290,000 تومان
34,500,000 تومان
ایسلند اسکاپ

ناتور پوکت

BB
BB
43,820,000 تومان
57,860,000 تومان
43,820,000 تومان
34,690,000 تومان
ایسلند اسکاپ

نووتل کامالا

BB
BB
44,080,000 تومان
58,390,000 تومان
44,080,000 تومان
34,780,000 تومان
کوکونات ایسلند

Duangjitt Resort & Spa

BB
BB
45,620,000 تومان
61,460,000 تومان
45,620,000 تومان
35,320,000 تومان
ایسلند اسکاپ

اوکن فرانت

BB
BB
45,670,000 تومان
61,570,000 تومان
45,670,000 تومان
35,340,000 تومان
ایسلند اسکاپ

تاوم بچ

BB
BB
45,940,000 تومان
62,100,000 تومان
45,940,000 تومان
35,430,000 تومان
کوکونات ایسلند

Crest Resort Pool Villas

BB
BB
45,940,000 تومان
54,110,000 تومان
46,940,000 تومان
35,780,000 تومان
کوکونات ایسلند

Kalima Resort and Spa

BB
BB
48,800,000 تومان
67,820,000 تومان
48,800,000 تومان
36,430,000 تومان
کوکونات ایسلند

دیاموند گلیف

BB
BB
49,060,000 تومان
68,350,000 تومان
49,060,000 تومان
36,520,000 تومان
کوکونات ایسلند

ماندارا ریزورت

BB
BB
50,120,000 تومان
70,470,000 تومان
50,120,000 تومان
36,890,000 تومان
کوکونات ایسلند

کاپه

BB
BB
50,920,000 تومان
72,060,000 تومان
50,920,000 تومان
37,170,000 تومان
کوکونات ایسلند

Grand Mercure Phuket Patong

BB
BB
51,180,000 تومان
72,590,000 تومان
51,180,000 تومان
37,260,000 تومان
کوکونات ایسلند

اویستا

BB
BB
51,450,000 تومان
73,120,000 تومان
51,450,000 تومان
37,360,000 تومان
کوکونات ایسلند

فور پوینت

BB
BB
52,240,000 تومان
74,710,000 تومان
-
37,640,000 تومان
کوکونات ایسلند

Amari Phuket

BB
BB
54,100,000 تومان
78,420,000 تومان
54,100,000 تومان
38,280,000 تومان
کوکونات ایسلند

پالمان پوکت

BB
BB
54,360,000 تومان
78,950,000 تومان
54,360,000 تومان
38,380,000 تومان
نام هتل ایسلند اسکاپ

هتل فیشرمن هربور

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,370,000 تومان 50,970,000 تومان - 33,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایسلند اسکاپ

بست وسترن

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 41,170,000 تومان 52,560,000 تومان - 33,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایسلند اسکاپ

Deevana Plaza Phuket Patong

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 42,490,000 تومان 55,210,000 تومان 42,490,000 تومان 34,220,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایسلند اسکاپ

هتل رویال پارادایس اند اسپیا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 42,760,000 تومان 55,740,000 تومان 42,760,000 تومان 34,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایسلند اسکاپ

اندمان امبراسی پاتونگ

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,290,000 تومان 56,800,000 تومان 43,290,000 تومان 34,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایسلند اسکاپ

ناتور پوکت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,820,000 تومان 57,860,000 تومان 43,820,000 تومان 34,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایسلند اسکاپ

نووتل کامالا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 44,080,000 تومان 58,390,000 تومان 44,080,000 تومان 34,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوکونات ایسلند

Duangjitt Resort & Spa

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,620,000 تومان 61,460,000 تومان 45,620,000 تومان 35,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایسلند اسکاپ

اوکن فرانت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,670,000 تومان 61,570,000 تومان 45,670,000 تومان 35,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایسلند اسکاپ

تاوم بچ

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,940,000 تومان 62,100,000 تومان 45,940,000 تومان 35,430,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوکونات ایسلند

Crest Resort Pool Villas

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,940,000 تومان 54,110,000 تومان 46,940,000 تومان 35,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوکونات ایسلند

Kalima Resort and Spa

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 48,800,000 تومان 67,820,000 تومان 48,800,000 تومان 36,430,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوکونات ایسلند

دیاموند گلیف

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 49,060,000 تومان 68,350,000 تومان 49,060,000 تومان 36,520,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوکونات ایسلند

ماندارا ریزورت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 50,120,000 تومان 70,470,000 تومان 50,120,000 تومان 36,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوکونات ایسلند

کاپه

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 50,920,000 تومان 72,060,000 تومان 50,920,000 تومان 37,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوکونات ایسلند

Grand Mercure Phuket Patong

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 51,180,000 تومان 72,590,000 تومان 51,180,000 تومان 37,260,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوکونات ایسلند

اویستا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 51,450,000 تومان 73,120,000 تومان 51,450,000 تومان 37,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوکونات ایسلند

فور پوینت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,240,000 تومان 74,710,000 تومان - 37,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوکونات ایسلند

Amari Phuket

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 54,100,000 تومان 78,420,000 تومان 54,100,000 تومان 38,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوکونات ایسلند

پالمان پوکت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 54,360,000 تومان 78,950,000 تومان 54,360,000 تومان 38,380,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوکونات 2
2 پوکت 5
ردیف 1
به کوکونات
مدت اقامت 2
توضیحات
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
5 فرم مشخصات فردی
6 پیرینت حساب بانکی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک فرم مشخصات فردی
شرط 1
ردیف 6
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 ویزا
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت ویزا
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور کوکونات 2شب+پوکت 5شب